Quay trở lại chi tiết bài báo BÁO CÁO CA LÂM SÀNG U MÁU GAN KHỔNG LỒ TẠI BỆNH VIỆN K Tải xuống Tải xuống PDF