Quay trở lại chi tiết bài báo KẾT QUẢ LÂU DÀI CỦA CÁC BỆNH NHÂN CÓ BIẾN CHỨNG HẸP NIỆU QUẢN THẬN GHÉP Tải xuống Tải xuống PDF