Quay trở lại chi tiết bài báo PHẪU THUẬT CHIA SẺ TÁI TẠO VÚ VÀ GIẢI PHẪU MẠCH MÁU CỦA VẠT VÚ Tải xuống Tải xuống PDF