PHẪU THUẬT CHIA SẺ TÁI TẠO VÚ VÀ GIẢI PHẪU MẠCH MÁU CỦA VẠT VÚ

Hoàng Mạnh Ninh1,
1 Bệnh Viện Bưu Điện

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Bệnh nhân ung thư vú sau khi cắt bỏ một bên vú có thể tái tạo vú bằng túi độn hoặc vạt tự thân. Một trong các vạt tự thân được sử dụng là vạt vú đối bên (kỹ thuật chia sẻ vú). Kỹ thuật này thường thực hiện ở những phụ nữ có phì đại vú còn lại. Vạt vú bên còn lại được chuyển dựa trên giải phẫu các cuống mạch nuôi. Đa số các báo cáo, các tác giả sử dụng vạt với mạch xuyên từ động mạch vú trong. Tuy nhiên, mạch máu cung cấp cho các vạt vú còn nhiều biến thể. Cần thăm khám bằng hình ảnh để xác định mạch máu của vạt chuyển trước phẫu thuật. Kỹ thuật chia sẻ vú thường được dùng cho những trường hợp bệnh nhân có vú phì đại, không khuyến cáo cho nhũng bệnh nhân có đột biến gen ung thư vú do nguy cơ cao mắc ung thư của vú đối bên.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Coriddi M, Shenaq D, Kenworthy E, et al. Autologous Breast Reconstruction after Failed Implant-Based Reconstruction: Evaluation of Surgical and Patient-Reported Outcomes and Quality of Life. Plast Reconstr Surg. 2019; 143(2): 373-379. doi:10.1097/PRS. 0000000000005197
2. Lee KT, Mun GH. Prosthetic breast reconstruction in previously irradiated breasts: A meta-analysis. J Surg Oncol. 2015;112(5):468-475. doi:10.1002/jso.24032
3. Pontes R. Single stage reconstruction of the missing breast. Br J Plast Surg. 1973;26(4):377-380. doi:10.1016/s0007-1226(73)90045-3
4. Palmer JH, Ian Taylor G. The vascular territories of the anterior chest wall. British Journal of Plastic Surgery. 1986;39(3):287-299. doi:10.1016/0007-1226(86)90037-8
5. Quispe R, Al-Rifai M, Di Carlo PA, et al. Breast Arterial Calcium. JACC: Cardiovascular Imaging. 2019;12(12): 2538-2548. doi:10.1016/ j.jcmg.2018.07.035
6. Vegas MR, Martina L, Segovia-Gonzalez M, et al. Vascular anatomy of the breast and its implications in the breast-sharing reconstruction technique. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2023;76:180-188. doi:10.1016/j.bjps.2022.10.021
7. Novo-Torres A, Fakih I, Aparicio-Alcazar JJ, Garcia-Juarranz J, Navarro-Sempere L, Lorda-Barraguer E. Breast sharing: New perspectives on an old method. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2015; 68(12): 1727-1732. doi:10. 1016/j.bjps.2015.08.011
8. Lopez CE, Caicedo JJ, Pizano A, Hoyos ME. Breast Reconstruction with a Lateral Breast Free Flap: A New Application of Breast-sharing. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2020;8(3):e2701. doi:10.1097/GOX.0000000000002701