Quay trở lại chi tiết bài báo KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT CẮT LÁCH THÂN ĐUÔI TỤY TẠI BỆNH VIỆN K Tải xuống Tải xuống PDF