Quay trở lại chi tiết bài báo ĐẶC ĐIỂM GÃY XƯƠNG HÀM DƯỚI Ở MỘT SỐ BỆNH NHÂN TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ, NĂM 2023-2024 Tải xuống Tải xuống PDF