KẾT QUẢ PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG NẸP VÍT KHÓA XÂM LẤN TỐI THIỂU ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN MÂM CHÀY

Đặng Trung Kiên1,, Nguyễn Văn Đạt1, Lê Mạnh Sơn1, Nguyễn Văn Phan1, Nguyễn Thành Luân1, Đoàn Lê Vinh1, Ngô Đức Quang1
1 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Phẫu thuật kết hợp xương nẹp vít khóa xâm lấn tối thiểu (MIPO) là một kĩ thuật thích hợp để điều trị gãy mâm chày với nhiều ưu điểm giúp cải thiện chức năng và giảm tỷ lệ biến chứng so với phẫu thuật mổ mở kinh điển. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hồi cứu và tiến cứu với 50 bệnh nhân được phẫu thuật MIPO từ tháng 01/2020 đến tháng 01/2022. Trong đó: 2 trường hợp gãy độ III, 6 trường hợp gãy độ IV, 15 trường hợp gãy độ V và 27 trường hợp gãy độ VI theo phân độ Schatzker. Thời gian theo dõi trung bình 14,46 tháng. Kết quả và bàn luận: 100% bệnh nhân liền xương; 82% bệnh nhân gấp gối >125º; 96% bệnh nhân duỗi gối <0º. Điểm Roy-Sander trung bình 38,54; với 44/50 bệnh nhân đạt kết quả tốt. Không ghi nhận các biến chứng nhiễm trùng, cứng gối hay gãy nẹp vít. Kết luận: Phẫu thuật MIPO mang lại kết quả khả quan, với nhiều ưu điểm, là một lựa chọn tốt trong điều trị gãy mâm chày.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Court-Brown CM, Caesar B. Epidemiology of adult fractures: A review. Injury. 2006;37(8):691-697
2. Minimally-invasive plate osteosynthesis in distal tibial fractures: Results and complications. Dinko Vidović, Aljoša Matejčić, Mihovil Ivica, Darko Jurišić, Esmat Elabjer, Bore Bakota. DOI: 10.1016/j. injury.2015.10.067.
3. RakeshK.Gupta, RajeshKumarRohilla, KapilSangwan, VijendraSingh, Saurav Walia (2010), "Locking plate fixation in distal metaphyseal tibial fractures: series of 79 patients", Int Orthop. 34(8), pp. 85-90.
4. Yong Zang, De – Gang Fan, Bao – An, Si – Gio Sun (2012). Treatment of complicated tibial plateau fractures with dual plating via a 2 incision technique. Orthopaedics, 35(3). e359 – e364.
5. Tan N Nikolaou V.S (2011). Proximal tibial fracture: early experience using polyaxial locking – plate technology. International Orthopaedics, 35, 1215 – 1221.
6. Comparison study of two surgical options for distal tibia fracture-minimally invasive plate osteosynthesis vs. open reduction and internal fixation. Cheng W1, Li Y, Manyi W. International Orthopaedics, 02 Jun 2010, 35(5):737-742.
7. Minimally invasive plate osteosynthesis for tibial plateau fractures. Hasnain Raza, Pervaiz Hashmi, Kashif Abbas, Kamran Hafeez. Journal of Orthopaedic Surgery 2012;20(1):42-7
8. David J. Jacofsky Joshua R. Langford, George J. Haidukewych (2012). Tibial plateau fractures. Surgery of the knee, 5th ed, Published in assiociation with the knee society. Chap 81. 773 – 785.