KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI QUA ĐƯỜNG TIỀN ĐÌNH MIỆNG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ NHÚ TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI

Phan Lê Thắng1, Phạm Văn Hoàn1,, Phạm Đắc Đông1
1 Bệnh viện Ung bướu Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi qua đường tiền đình miệng điều trị ung thư tuyến giáp thể nhú tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, trên các bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể nhú được phẫu thuật nội soi qua đường tiền đình miệng tại bệnh viện Ung bướu Hà Nội giai đoạn 2022-2023. Kết quả: Phẫu thuật tiến hành trên 32 bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể nhú, tuổi trung bình các bệnh nhân 36.38±7.63, các bệnh nhân đều là nữ giới, đa số thuộc nhóm vi ung thư tuyến giáp (84%), kích thước u trung bình 7.28±2.8mm, thời gian phẫu thuật trung bình là 105±5 phút, số lượng hạch trung bình vét được sau phẫu thuật là 2.98 ±1.14, 100% các bệnh nhân được phẫu thuật cắt thùy và eo tuyến giáp kèm vét hạch, không trường hợp nào cần chuyển mổ mở, mức độ đau sau phẫu thuật VAS ngày 1 trung bình 3.03±0.31, thời gian nằm viện trung bình 3.84±0.57 ngày, biến chứng sau mổ gặp 1 (3.13%) bệnh nhân tụ dịch sau mổ gặp, 1 (3.13%) bệnh nhân khàn tiếng tạm thời. Kết luận: Phẫu thuật nội soi tuyến giáp qua đường tiền đình miệng là phương pháp an toàn, hiệu quả trong điều trị, nâng cao tính thẩm mỹ và chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể nhú giai đoạn sớm.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA, Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin. 2018;68(6):394-424. doi:10.3322/caac.21492
2. Anuwong A. Transoral Endoscopic Thyroidectomy Vestibular Approach: A Series of the First 60 Human Cases. World J Surg. 2016; 40(3):491-497. Doi:10.1007/S00268-015-3320-1.
3. Bellantone R, Lombardi CP, Bossola M, et al. Video-Assisted vs Conventional Thyroid Lobectomy: A Randomized Trial. Arch Surg. 2002;137(3). Doi:10.1001/Archsurg.137.3.301.
4. Xuan HN, Le HT, Xuan HN, Tuan HT, Nguyen H. Preliminary Experience with Transoral Endoscopic Thyroidectomy and Parathyroidectomy via Vestibular Approach. 2021;25(1):10.
5. Nguyễn Xuân Hậu, Nguyễn Xuân Hiền. Đặc Điểm Lâm Sàng, Cận Lâm Sàng Ung Thư Tuyến Giáp Được Phẫu Thuật Nội Soi Tuyến Giáp Qua Đường Miệng. VMJ. 2022;516(2). doi:10.51298/vmj.v516i2.3040
6. Ngô Quốc Duy, Ngô Xuân Quý. Kết Quả Sớm Phẫu Thuật Nội Soi Tuyến Giáp Qua Tiền Đình Miệng Trong Điều Trị Ung Thư Tuyến Giáp Thể Nhú Tại Bệnh Viện K. VMJ. 2021;509(2). doi:10.51298/vmj.v509i2.1818
7. Anuwong A, Ketwong K, Jitpratoom P, Sasanakietkul T, Duh QY. Safety and Outcomes of the Transoral Endoscopic Thyroidectomy Vestibular Approach. JAMA Surg. 2018;153(1):21. doi:10.1001/jamasurg.2017.3366
8. Ahn JH, Yi JW. Transoral endoscopic thyroidectomy for thyroid carcinoma: outcomes and surgical completeness in 150 single-surgeon cases. Surg Endosc. 2020;34(2):861-867. doi:10.1007/s00464-019-06841-8