ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ BIẾN CHỨNG SAU ĐIỀU TRỊ Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HÓA TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU CẦN THƠ

Nguyễn Tấn Lực1, Bùi Tiến Công2,3,, Mai Trọng Khoa2,3, Cao Văn Trung2, Nguyễn Tiến Mạnh3, Nguyễn Hải Yến3, Phạm Văn Thái2,3
1 Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ
2 Trường Đại học Y Hà Nội
3 Bệnh viện Bạch Mai

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu đánh giá một số biến chứng sau điều trị ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa tại bệnh viện Ung bướu Cần Thơ. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu trên 257 bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa sau phẫu thuật và điều trị I-131 tại bệnh viện Ung bướu Cần Thơ từ tháng 7/2016 đến tháng 6/2022. Kết quả: Tỉ lệ nữ mắc bệnh cao gấp 11 lần nam giới, tuổi trung bình là 44,5 ± 11,8. Kết quả mô bệnh học chiếm cao nhất là ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú. Giai đoạn bệnh sau phẫu thuật chiếm tỉ lệ cao nhất là giai đoạn I. Biến chứng sau phẫu thuật cao. Biến chứng sớm thường gặp sau điều trị I-131 là khô miệng (25,3%) và viêm dạ dày (22,2%). Chưa phát hiện biến chứng muộn do điều trị I-131

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Bá Đức, Trần Giang Châu (2012). Nghiên cứu tỉ lệ phân loại mô bệnh học của ung thư tuyến giáp nguyên phát. Tạp chí Y học thực hành, 806, 36-37.
2. Mai Trọng Khoa (2012). Đánh giá hiệu quả hủy mô tuyến giáp bằng I-131 trên bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa sau phẫu thuật. Y học thực hành, 830, 69-73.
3. Bùi Thanh Hùng (2018). Thời gian sống thêm ở bệnh nhân điều trị ung thư biểu mô tuyến giáp thể biệt hóa tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Tạp chí Y học Việt Nam, 471, 104 - 108.
4. Ryan K. Orosco TH, Kevin T. Brumund et al. Analysis of Age and Disease Status as Predictors of Thyroid Cancer-Specific Mortality Using the Surveillance, Epidemiology, and End Results Database. 2015.
5. Trần Văn Thiệp và cộng sự (2009). Suy tuyến phó giáp sau phẫu thuật cắt giáp. Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, 13.
6. Đỗ Quang Trường và cộng sự (2011). Đánh giá hiệu quả hủy mô giáp còn lại sau phẫu thuật của I-131 ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa. Y học thực hành, 12, 83-85.
7. Fundamentals of Nuclear Pharmacy. Version 6th 2010. Springer New York : Imprint: Springer; 2010
8. R. L. Siegel, K. D. Miller andA. Jemal (2017). Cancer Statistics, 2017. CA Cancer J Clin, 67 (1), 7-30.
9. R. J. Molenaar, S. Sidana, T. Radivoyevitch et al (2018). Risk of Hematologic Malignancies After Radioiodine Treatment of Well-Differentiated Thyroid Cancer. J Clin Oncol, 36 (18), 1831-1839.
10. D. Canale, C. Ceccarelli, C. Caglieresi et al (2015). Effects of radioiodine treatment for differentiated thyroid cancer on testis function. Clin Endocrinol (Oxf), 82 (2), 295-299