ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀ CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH TĂNG SẢN LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI QUA NGẢ NIỆU ĐẠO TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2023

Nguyễn Minh An1,
1 Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá kết quả điều trị và chăm sóc người bệnh tăng sản lành tính tuyến tiền liệt bằng phẫu thuật nội soi qua ngã niệu đạo tại bệnh viện đa khoa Tỉnh Nam Định năm 2023. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang 83 bệnh nhân tăng sản lành tính tuyến tiền liệt được điều trị bằng phẫu thuật nội soi. Kết quả nghiên cứu: Tuổi trung bình là 62,3 ± 4,3 tuổi; Lý do vào viện chính là đái khó (chiếm 81,9%); Thời gian mắc bệnh trung bình 20,6 ± 5,2 tháng; Trọng lượng u tuyến tiền liệt trung bình là 62,7 ± 6,5 gram; Điểm IPSS trung bình trước phẫu thuật là 20,6 ± 5,4 điểm; Thời gian phẫu thuật trung bình là 69,5 ± 5,7 phút; Thời gian rửa bàng quang trung bình sau phẫu thuật 3,6 ± 0,9 ngày; Biến chứng sau phẫu thuật chiếm 7,2%; Điểm IPSS trung bình sau phẫu thuật là 6,8 ± 1,3 điểm; Thời gian điều trị trung bình sau phẫu thuật là 8,4 ± 1,2 ngày; Kết quả chung sau phẫu thuật: tốt chiếm 92,8%, trung bình chiếm 7,2%. Kết luận: Phẫu thuật nội soi qua ngả niệu đạo điều trị tăng sản lành tính tuyến tiền liệt là phương pháp an toàn và hiệu quả với kết quả tốt chiếm 92,8% và trung bình là 7,2%

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Trần Thành, Trần Hoài Nam. Nghiên cứu ảnh hưởng của nội soi cắt đốt tuyến tiền liệt lên chức năng tình dục trên bệnh nhân tăng sản lành tính tuyến tiền liệt tại Bệnh viện 19-8, Bộ Công An. Y học Cộng đồng. 2023;64(6):173-179.
2. Cao Xuân Thành. Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật u phì đại lành tính tiền liệt tuyến tại Bệnh viện Trung ương Huế. Y học TP Hồ Chí Minh. 2012;16(3):278-282.
3. Đỗ Duy Tùng (2021). Kết quả điều trị tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến bằng phẫu thuật nội soi cắt đốt tại bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Luận văn Bác sĩ nội trú, trường ĐH Y-Dược Thái Nguyên.
4. Phạm Đình Bắc (2020). Đánh giá kết quả cắt đốt nội soi cắt đốt u phì đại lành tính tuyến tiền liệt đã có biến chứng bí đái cấp tính. Y học thực hành. 2020;712:38-40.
5. Đỗ Hải Đông (2018), “Đánh giá chất lượng cuộc sống trước và sau phẫu thuật của người bệnh u phì đại lành tính tuyến tiền liệt được điều trị tại bệnh viện Xanh Pôn năm 2017”, Luận văn thạc sỹ điều dưỡng, Đại học Điều Dưỡng Nam Định.
6. Hạ Hồng Cường (2022), “Đánh giá tình trạng rối loạn cương dương và rối loạn xuất tinh ơ bệnh nhân sau mổ cắt đốt nội sọi qua niệu đạo điều trị tăng sản lành tính tuyến tiền liệt”, luận văn chuyên khoa cấp 2, Đại học Y Hà Nội.
7. Đỗ Văn Hưng (2022), “Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi qua đường niệu đạo cắt phì đại lành tính tuyến tiền liệt bằng lưỡng cực ở bệnh nhân có bệnh tim mạch”, Luận văn thạc sỹ Y học, Đại học Y Hà Nội.
8. Bruyère F, Perennec-Olivie M, Tanguy J, et al. Surgical site infection after trans urethral resection of the prostate (TURP): 2008–2013 French national SSI surveillance ISO-RAISIN. J Infect Prev. 2018;19(4):178-183.