ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ CỦA NHÓM NGƯỜI BỆNH NHIỄM HIV TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

Vũ Lê Phương1,, Trần Thị Ngọc Anh1, Lê Hưng1
1 Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả các đặc điểm dịch tễ học của người bệnh nhiễm HIV tại Bệnh viện Đa Khoa Đống Đa, nằm ở Hà Nội, Việt Nam. Dữ liệu liên quan tới tuổi, giới, đường lây, đồng nhiễm, thời gian điều trị và số lượng tế bào CD4 được thu thập hồi cứu từ bệnh án của 110 bệnh nhân HIV dương tính đến khám tại bệnh viện trong khoảng thời gian từ tháng 2/2022 đến tháng 9/2022. Kết quả: Tỉ lệ người bệnh nam là 62,7%, tỉ lệ người bệnh nữ là 37,3%. Độ tuổi trung bình là 43,07 ± 9,54. Có mối liên quan giữa giới và sự phân chia nhóm tuổi trong nhóm đối tượng nghiên cứu: người bệnh nữ chiếm tỉ lệ cao nhất ở nhóm 35-44 (58,5%), trong khi nhóm nam tỉ lệ cao nhất ở nhóm từ 45 tuổi (43,5%). Nguồn lây qua quan hệ tình dục không an toàn chiếm 65,2%, 17,27% lây nhiễm do tiêm chích ma túy và 11,82% đối tượng không rõ nguồn lây. Có mối liên quan giữa giới tính và nguồn lây. Tỉ lệ người bệnh có đồng nhiễm viêm gan B, viêm gan C và lao là 30,9%. Thời gian điều trị trung bình của nhóm nam là 7,78 ±4,155, thấp hơn nhóm nữ là 9,41 ±3,578, có mối liên quan giữa giới tính và thời gian điều trị. Việc hiểu biết về đặc điểm dịch tễ học của người bệnh nhiễm HIV góp phần quan trọng trong xây dựng chiến lược dự phòng và kiểm soát HIV trong cộng đồng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

UNAIDS, UNAIDS Global AIDS update. The Path That Ends AIDS.; 2023. http://www.wipo.int/amc/ en/mediation/rules
2. Lê Xuân Toản. Đánh Giá Hiệu Quả Điều Trị Của Phác Đồ TDF+3TC+DTG Trên Bệnh Nhân HIV/AIDS Tại Bệnh Viện Đa Khoa Đống Đa. 2021.
3. Dương Minh Đức. Thực Trạng và Nhu Cầu Điều Trị Bệnh Sâu Răng Của Bệnh Nhân HIV/AIDS Tại Bệnh Viện Đống Đa Hà Nội 2019. Khóa luận tốt nghiệp bác sĩ Răng Hàm Mặt. 2019.
4. WHO. UNAIDS data 2022. Published online 2022:192-194. Accessed August 22, 2023. https://www.unaids.org/en/resources/documents/2023/2022_unaids_data
5. Bộ Y tế. Báo Cáo Triển Khai Tháng Hành Động Quốc Gia Phòng, Chống HIV/AIDS Năm 2022.; 2022.
6. Puhr R, Kumarasamy N, Ly PS, et al. HIV and aging: Demographic change in the Asia-pacific region. J Acquir Immune Defic Syndr (1988). 2017; 74(5): e146-e148. doi:10.1097/ QAI.0000000000001258
7. Godfrey C, Vallabhaneni S, Shah MP, Grimsrud A. Providing differentiated service delivery to the ageing population of people living with HIV. J Int AIDS Soc. 2022;2022(S4):26002. doi:10.1002/jia2.26002/full
8. Trickey A, Sabin CA, Burkholder G, et al. Life expectancy after 2015 of adults with HIV on long-term antiretroviral therapy in Europe and North America: a collaborative analysis of cohort studies. Lancet HIV. 2023;10(5):e295-e307. doi: 10.1016/S2352-3018(23)00028-0