MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI RỐI LOẠN GIẤC NGỦ CỦA NGƯỜI BỆNH LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH

Nguyễn Thị Huyền Trang1,, Phạm Thị Hiếu1, Lê Thị Vân1, Đặng Thị Hân1, Phạm Thị Thúy Liên1
1 Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định một số yếu tố liên quan tới rối loạn giấc ngủ của người bệnh Lupus ban đỏ hệ thống tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 120 người bệnh được chẩn đoán Lupus ban đỏ hệ thống khám và điều trị tại Khoa Da liễu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định trong thời gian từ tháng 12/2022 đến 9/2023. Kết quả: Những người bệnh trên 40 tuổi gặp tình trạng rối loạn giấc ngủ nhiều hơn người bệnh dưới 40 tuổi. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p<0,05; OR=0,061 (95% CI: 0,021-0,175). Tình trạng hôn nhân của người bệnh có mối liên quan với rối loạn giấc ngủ. Những người bệnh độc thân, ly hôn, ly thân gặp tình trạng rối loạn giấc ngủ nhiều gấp 3,222 lần so với người bệnh có gia đình, sống cùng chồng/vợ. Tỷ lệ rối loạn giấc ngủ của những người bệnh có mức độ hoạt động của bệnh Lupus ban đỏ hệ thống nhiều cao gấp 0,150 lần nhóm có mức độ hoạt động bệnh ít. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p<0,05. Kết luận: Các yếu tố tuổi, tình trạng hôn nhân, thời gian mắc bệnh và mức độ hoạt động của bệnh Lupus ban đỏ hệ thống có mối liên quan tới rối loạn giấc ngủ ở người bệnh

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Nguyễn Năng An (2007). Lupus ban đỏ hệ thống, Nội bệnh lý phần Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng. Nhà xuất bản Y học, 104-114
2. Nguyễn Hoài Bắc (2020). Đánh giá giấc ngủ và một số yếu tố lien quan của người bệnh đến khám nam học tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Tạp chí nghiên cứu y học, 134 (10) – 2020.
3. Danchenko N et al (2006). Epidemiology of systemic lupus erythematosus: a comparison of worldwide disease burden. Lupus, 15(5), 308-318.
4. Nguyễn Minh Hiển (2023). Các yếu tố lien quan đến chất lượng giấc ngủ ở người bệnh Lupus ban đỏ hệ thống. Tạp chí Y học Việt Nam, tập 534, tháng 1 số 2 năm 2024.
5. Học viện Quân y (2005). Giấc ngủ và rối loạn giấc ngủ, Bệnh học Tâm thần, 323-339
6. Palagini L et al (2014). Sleep disorsers and systemic lupus erythematosus, Lupus, 115-123.