NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA 18FDG PET/CT TRONG CHẨN ĐOÁN GIAI ĐOẠN BỆNH U LYMPHO KHÔNG HODGKIN TẾ BÀO B

Bùi Tiến Công1,2,, Nguyễn Văn Thắng3, Phạm Văn Thái1,2, Phạm Cẩm Phương1,2, Võ Thị Huyền Trang2, Chu Văn Tuynh3, Nguyễn Văn Tấn, Vũ Sỹ Quân4
1 Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện Bạch Mai
3 Bệnh viện Ung bướu Hà Nội
4 Bệnh viện E

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu vai trò của 18F-FDG PET/CT trong chẩn đoán giai đoạn bệnh u lympho không Hodgkin tế bào B. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu, phân tích mô tả trên 86 bệnh nhân u lympho không Hodgkin tế bào B mới phát hiện được chụp PET/CT tại bệnh viện Ung bướu Hà Nội từ tháng 01/2018 đến tháng 12/2022. Kết quả: PET/CT làm giảm số bệnh nhân từ 30,2% còn 22,1% ở giai đoạn I, từ 33,7% còn 26,8% ở giai đoạn II và làm tăng từ 17,5% lên 20,9% ở giai đoạn III, từ 18,6% lên 30,2% ở giai đoạn IV. Kết quả PET/CT đã làm tăng giai đoạn ở 21/86 bệnh nhân, chiếm tỷ lệ 24,4%. Tỷ lệ bệnh nhân tăng giai đoạn sau chụp PET/CT của nhóm mô bệnh học tiến triển nhanh là 25%, cao hơn so với nhóm mô bệnh học tiến triển chậm là 21,4%, sự khác biệt này không có ý nghĩa với p > 0,05.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. GLOBOCAN 2020: New Global Cancer Data | UICC. Accessed May 5, 2022. https://www.uicc.org/news/globocan-2020-new-global-cancer-data
2. Phạm Văn Thái, Thiều Thị Hằng, Mai Trọng Khoa và cs (2018). Đánh giá vai trò của 18F-FDG PET/CT trong chẩn đoán giai đoạn bệnh u lympho không Hodgkin. Tạp chí Ung thư học Việt Nam, (5), 75-79.
3. Nguyễn Hữu Thường, Nguyễn Kim Lưu, Nguyễn Hải Nguyễn, Ngô Văn Đàn (2022). Vai trò của 18FDG PET/CT trong đánh giá giai đoạn và đáp ứng điều trị u lympho ác tính không Hodgkin. Tạp chí Y- Dược học Quân sự, (6),107-117.
4. Mai Hồng Sơn, Lê Ngọc Hà (2016). FDG PET/CT trong đánh giá giai đoạn và đáp ứng điều trị u lympho không Hodgkin ngoài hạch. Tạp chí Điện quang Việt Nam, (25), 58-64.
5. Metser U, Prica A, Hodgson DC, et al (2018). Effect of PET/CT on the Management and Outcomes of Participants with Hodgkin and Aggressive Non-Hodgkin Lymphoma: A Multicenter Registry. Radiology. Published online December 4, 2018. doi: 10.1148/radiol. 2018181519
6. Raanani P, Shasha Y, Perry C, et al (2006). Is CT scan still necessary for staging in Hodgkin and non-Hodgkin lymphoma patients in the PET/CT era? Annals of Oncology, 17(1):117-122.
7. Barrington SF, Kirkwood AA, Franceschetto A, et al (2016). PET-CT for staging and early response: results from the Response-Adapted Therapy in Advanced Hodgkin Lymphoma study. Blood, 127(12):1531-1538.
8. Adams HJA, Kwee TC, de Keizer B, Fijnheer R, de Klerk JMH, Nievelstein RAJ (2014). FDG PET/CT for the detection of bone marrow involvement in diffuse large B-cell lymphoma: systematic review and meta-analysis. Eur J Nucl Med Mol Imaging, 41(3):565-574.
9. Berthet L, Cochet A, Kanoun S, et al (2013). In newly diagnosed diffuse large B-cell lymphoma, determination of bone marrow involvement with 18F-FDG PET/CT provides better diagnostic performance and prognostic stratification than does biopsy. J Nucl Med, 54(8):1244-1250.