ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN THÂN 2 XƯƠNG CẲNG TAY TRẺ EM BẰNG ĐÓNG ĐINH ĐÀN HỒI KÍN DƯỚI MÀN TĂNG SÁNG TẠI BỆNH VIỆN E

Bùi Ngọc Hoàng1,2,, Nguyễn Thị Mai Ly1, Nguyễn Trung Tuyến1,2, Nguyễn Đình Hiếu1,2,3
1 Bệnh viện E
2 Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội
3 Trường Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy kín thân 2 xương cẳng tay trẻ em bằng  phương pháp nắn kín đóng đinh đàn hồi dưới màn tăng sáng. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu, mô tả cắt ngang không đối chứng. Tất cả bệnh nhân 4 tuổi đến 15 tuổi gãy thân hai xương cẳng tay được điều trị bằng phương pháp nắn kín đóng đinh nội tủy qua da dưới màn tăng sáng tại khoa Chấn thương chỉnh hình và y học thể thao, Bệnh viện E từ tháng 5/2021 đến tháng 12/2022. Kết quả: Gồm 35 bệnh nhân: Liền xương đạt 100% sau 6 tháng, kết quả phục hồi chức năng ở chi trên theo 2 tiêu chuẩn của Price và  Anderson: tốt và rất tôt chiếm 94,3%. Kết luận: Đóng đinh nội tủy đàn hồi qua da dưới màn tăng sáng trong điều trị gãy kín 2 xương cẳng tay ở trẻ em là một phương pháp an toàn, ít xâm lấn, đạt kết quả tốt về chức năng và thẩm mỹ vùng cẳng tay

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Zeybek H, Akti S. Comparison of Three Different Surgical Fixation Techniques in Pediatric Forearm Double Fractures. Cureus. 2021;13(8). doi:10. 7759/cureus.16931
2. Baldwin K, Morrison MJ, Tomlinson LA, Ramirez R, Flynn JM. Both bone forearm fractures in children and adolescents, which fixation strategy is superior - plates or nails? A systematic review and meta-analysis of observational studies. J Orthop Trauma. 2014; 28(1): e8-e14. doi: 10.1097/BOT. 0b013e31829203ea
3. Flynn JM, Jones KJ, Garner MR, Goebel J. Eleven Years Experience in the Operative Management of Pediatric Forearm Fractures. J Pediatr Orthop. 2010; 30(4):313. doi: 10.1097/ BPO. 0b013e3181d98f2c
4. Poutoglidou F, Metaxiotis D, Kazas C, Alvanos D, Mpeletsiotis A. Flexible intramedullary nailing in the treatment of forearm fractures in children and adolescents, a systematic review. J Orthop. 2020;20:125-130. doi:10.1016/j.jor.2020.01.002
5. Tali MA, Dar IH, Sofi SA, Baba AN, Ganie IA. Evaluation of the functional results of intramedullary nailing in diaphyseal both bone forearm fractures in children. Int J Orthop Sci. 2019;5(3): 288-293. doi: 10.22271/ortho.2019. v5.i3e.1542
6. Nguyễn Đức Phúc. Kỹ thuật mổ chấn thương - Chỉnh hình. Nhà xuất bản Y học. Hà Nội.2010: 271.
7. Trịnh Văn Minh. Giải phẫu người Tập 1. Nhà xuất bản Y học. Hà Nội.2011:89-95.
8. Trần Trung Dũng. Chẩn đoán và điều trị gãy xương trật khớp chi trên, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.2017:153.
9. Bộ môn ngoại Trường Đại học Y Hà Nội. Bệnh học ngoại khoa chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.2021:359.
10. Nguyễn Xuân Nghiên. Phục hồi chức năng. Nhà xuất bản Y học. Hà Nội.2008;103-104.