ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP ĐỐT NHIỆT U XƠ TỬ CUNG BẰNG SÓNG RFA TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI

Dương Văn Vũ1, Lê Thị Anh Đào1,2,, Nguyễn Duy Ánh1,2
1 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
2 Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị u xơ tử cung bằng sóng cao tần (RFA) tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong 6 tháng. Đối tượng và phương pháp: Một nghiên cứu theo dõi dọc trong vòng sáu tháng ở các bệnh nhân u xơ tử cung có triệu chứng như chảy máu tử cung bất thường, đau vùng chậu, thiếu máu và mong muốn bảo tồn khả năng sinh sản được điều trị bằng RFA. Kết quả: 18 bệnh nhân với 20 u xơ đủ tiêu chuẩn đưa vào nghiên cứu. Kích thước u xơ trung bình là 4,6 ± 1,3 cm trong đó có 77,8% bệnh nhân có tình trạng thiếu máu. Thời gian đốt nhiệt sóng cao tần là 12,2 ± 4,1 phút. Kích thước khối u giảm 43,6% sau 1 tháng, 69,6% sau 3 tháng và 83,6% sau 6 tháng. Rối loạn kinh nguyệt và khó chịu vùng chậu được cải thiện đáng kể sau 1 tháng và 3 tháng. Kết luận: RFA có hiệu quả trong giảm kích thước u xơ và cải thiện các triệu chứng lâm sàng trong thời gian nghiên cứu.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Christoffel L., Bends R., Toub D., et al. (2022). Pregnancy Outcomes After Transcervical Radiofrequency Ablation of Uterine Fibroids with the Sonata System. J Gynecol Surg, 38(3), 207–213.
2. Fasciani A., Turtulici G., Siri G., et al. (2020). A Prospective Intervention Trial on Tailored Radiofrequency Ablation of Uterine Myomas. Medicina (Kaunas), 56(3), 122.
3. Bradley L.D., Pasic R.P., and Miller L.E. (2019). Clinical Performance of Radiofrequency Ablation for Treatment of Uterine Fibroids: Systematic Review and Meta-Analysis of Prospective Studies. J Laparoendosc Adv Surg Tech A, 29(12), 1507–1517.
4. Lee B.B. (2002). Radiofrequency Ablation of Uterine Leiomyomata: A New Minimally Invasive Hysterectomy Alternative. Obstetrics & Gynecology, 99(4).
5. Bergamini V., Ghezzi F., Cromi A., et al. (2005). Laparoscopic radiofrequency thermal ablation: a new approach to symptomatic uterine myomas. Am J Obstet Gynecol, 192(3), 768–773.
6. Bongers M., Brölmann H., Gupta J., et al. (2015). Transcervical, intrauterine ultrasound-guided radiofrequency ablation of uterine fibroids with the VizAblate® System: three- and six-month endpoint results from the FAST-EU study. Gynecol Surg, 12(1), 61–70.