Quay trở lại chi tiết bài báo CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ TRỰC TIẾP BỆNH LOẠN SẢN PHẾ QUẢN PHỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2020 Download Download PDF