Quay trở lại chi tiết bài báo TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN THANH NHÀN VÀ BỆNH VIỆN VINMEC TIMES CITY Download Download PDF