TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN THANH NHÀN VÀ BỆNH VIỆN VINMEC TIMES CITY

Nguyễn Văn Trang1, Trần Thơ Nhị2, Nguyễn Hoàng Long3
1 Bệnh viện đa khoa Vinmec Times City
2 Trường Đại học Y Hà Nội
3 Viện Khoa học sức khỏe, Trường Đại học VinUni

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân ung thư đại trực tràng (UTĐTT) ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị, chất lượng cuộc sống và khả năng sống sót của bệnh nhân. Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỷ lệ và một số yếu tố liên quan đến suy dinh dưỡng (SDD) của bệnh nhân UTĐTT. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 103 bệnh nhân UTĐTT tại khoa ngoại tổng hợp bệnh viện Thanh Nhàn và khoa ngoại chung bệnh viện Vinmec Times City từ tháng 9/2020 đến tháng 5/2021. Kết quả: Tỷ lệ bệnh nhân có nguy cơ suy dinh dưỡng hoặc suy dinh dưỡng trước phẫu thuật đánh giá theo thang PG-SGA là 85,44%, trong đó SDD nặng chiếm 60,19% và và thang BMI lần lượt là 19,42%. Các yếu tố tuổi cao, giới nữ, trình độ học vấn dưới trung học cơ sở và ung thư giai đoạn III và IV có ảnh hưởng tiêu cực đến sinh dưỡng bệnh nhân (p<0,05). Trong khi đó các yếu tố về vị trí ung thư, phương pháp điều trị, đường nuôi dưỡng và bệnh viện điều trị không có mối liên quan có ý nghĩa thống kê với tỷ lệ suy dinh dưỡng bệnh nhân (p>0,05). Kết luận: Nghiên cứu cho thấy bệnh nhân UTĐTT trước phẫu thuật có tỷ lệ SDD cao. Do đó, nhân viên y tế cần chú trọng đến sàng lọc tình trạng suy dinh dưỡng của bệnh nhân để đưa ra các biện pháp can thiệp, hỗ trợ kịp thời.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Sung H., Ferlay J., Siegel R.L., et al. (2021). Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin, 71(3), 209–249.
2. Arends J., Baracos V., Bertz H., et al. (2017). ESPEN expert group recommendations for action against cancer-related malnutrition. Clin Nutr Edinb Scotl, 36(5), 1187–1196.
3. Nguyễn Thị Thanh (2017), Thực trạng dinh dưỡng trước và sau phẫu thuật của bệnh nhân ung thư đại trực tràng tại bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Đại học Y Hà Nội năm 2016- 2017, Luận văn thạc sỹ, Đại Học Y Hà Nội.
4. Đào Duy Tân, Võ Duy Long, and Lê Thị Hương (2021). Tình trạng dinh dưỡng trước phẫu thuật ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng tại bệnh viện đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh. Tạp Chí Học Việt Nam, 500(1), 252–256.
5. Lê Thị Vân, Nguyễn Văn Quế, and La Văn Luân (2021). Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan trên bệnh nhân ung thư đường tiêu hóa điều trị hóa chất tại trung tâm Ung bướu, bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên. Tạp Chí Dược Học Cần Thơ, 34, 54–60.
6. Cavagnari M.A.V., Silva T.D., Pereira M.A.H., et al. (2019). Impact of genetic mutations and nutritional status on the survival of patients with colorectal cancer. BMC Cancer, 19, 644.
7. Gillis C., Richer L., Fenton T.R., et al. (2021). Colorectal cancer patients with malnutrition suffer poor physical and mental health before surgery. Surgery, S0039-6060(21)00328–7.
8. Phạm Thị Thanh Hoa (2019), Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của bệnh nhân ung thư đường tiêu hóa có hóa trị tại Bệnh viện K năm 2018, Luận văn Thạc sĩ Dinh dưỡng, Đại Học Y Hà Nội, Đại Học Y Hà Nội.