GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG CỦA CHỈ SỐ VIÊM-MIỄN DỊCH HỆ THỐNG TRONG UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN III, IV

Trần Thị Kim Phượng, Lê Phong Thu

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá giá trị tiên lượng của chỉ số viêm-miễn dịch hệ thống (systemic immune-inflammation-SII) trước điều trị với sống thêm của bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến triển, di căn điều trị hóa chất bước một. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang có theo dõi dọc trên 51 bệnh nhân ung thư phế quản phổi không tế bào nhỏ giai đoạn III,IV điều trị hóa chất bước một tại Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên từ 01/01/2017 đến 31/12/2018. Chỉ số viêm miễn dịch hệ thốngSII trước điều trị được tính bằng số lượng tiểu cầu x tỷ lệ bạch cầu đa nhân trung tính/bạch cầu lympho. Điểm cut-off của chỉ số SII được xác định bằng đường cong ROC. Thời gian sống thêm trung bình được tính bằng phương pháp ước lượng thời gian theo sự kiện của Kaplan- Meier. Sử dụng phương pháp kiểm định Log- rank test và mô hình hồi qui Cox nhằm khảo sát các yếu tố tiên lượng ảnh hưởng đến tỷ lệ sống thêm toàn bộ. Kết quả: 22 bệnh nhân có chỉ số SII cao (≥1.409) và 29 bệnh nhân có chỉ số SII thấp (<1.409). Thời gian sống thêm trung bình là 23,7 tháng ở nhóm SII thấp và 13,1 tháng ở nhóm có SII cao (p<0,05). Phân tích đa biến cho thấy chỉ số SII trước điều trịvà chỉ số PS là yếu tố tiên lượng độc lập cho sống thêm toàn bộ. Kết luận: Chỉ số SII trước điều trị là yếu tố tiên lượng độc lập cho ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến triển, di căn hóa trị bước một.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Berardi, R., Santoni, M., Rinaldi, S., et al., "Pre-treatment systemic immune-inflammation represents a prognostic factor in patients with advanced non-small cell lung cancer", Ann Transl Med, 2019, 7(20), p. 572.
2. Cannon, N. A., Meyer, J., Iyengar, P., et al., "Neutrophil-lymphocyte and platelet-lymphocyte ratios as prognostic factors after stereotactic radiation therapy for early-stage non-small-cell lung cancer", J Thorac Oncol, 2015, 10(2), pp. 280-5.
3. Guo, D., Zhang, J., Jing, W., et al., "Prognostic value of systemic immune-inflammation index in patients with advanced non-small-cell lung cancer", Future Oncol, 2018, 14(25), pp. 2643-2650.
4. NSCLC Meta-analysis Collaborative Group, "Preoperative chemotherapy for non-small-cell lung cancer: a systematic review and meta-analysis of individual participant data", Lancet, 2014,. 383(9928), pp. 1561-71.
5. Schernberg, A., Mezquita, L., Boros, A., et al., "Neutrophilia as prognostic biomarker in locally advanced stage III lung cancer", PLoS One, 2018, 13(10), p. e0204490.
6. Tong, Y. S., Tan, J., Zhou, X. L., et al.(2017), "Systemic immune-inflammation index predicting chemoradiation resistance and poor outcome in patients with stage III non-small cell lung cancer", J Transl Med, 2017, 15(1), p. 221.
7. Wang, Y., Li, Y., Chen, P., et al.(2019), "Prognostic value of the pretreatment systemic immune-inflammation index (SII) in patients with non-small cell lung cancer: a meta-analysis", Ann Transl Med, 2019, 7(18), p. 433.