ĐẶC ĐIỂM VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT KẾT XƯƠNG BÊN TRONG Ở BỆNH NHÂN GÃY KÍN MẮT CÁ WEBER B

Đặng Minh Quang, Đặng Hoàng Anh, Phạm Đăng Ninh

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tóm tắt

Mục tiêu: Đặc điểm và kết quả điều trị phẫu thuật kết xương bên trong ở bệnh nhân gãy mắt cá loại Weber B. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu hồi cứu và tiến cứu 39 bệnh nhân được chẩn đoán gãy kín mắt cá chân Weber B điều trị bằng mổ mở kết xương bên trong tại khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Quân y 103. Kết quả: Tuổi trung bình 44,10 ± 14,32 tuổi, đa số là nhóm 51 đến 65 tuổi chiếm 58,97%, tiếp theo nhóm từ 21 đến 50 tuổi chiếm 30,77%. Nguyên nhân gây tai nạn chủ yếu gặp là tai nạn thể thao (46,15%) và tai nạn giao thông (38,46%), bệnh nhân nam giới (61,54%). Bệnh nhân vào viện sau tai nạn (76,92%). Bệnh nhân được mổ sớm trong tuần đầu (94,87%). Tỷ lệ bệnh nhân gãy mắt cá ngoài đơn thuần là 46,15% và gãy mắt cá ngoài kết hợp với gãy mắt cá trong là 33,33%. Kết quả điều trị xa sau phẫu thuật đa số có tỷ lệ khá trở lên (93,1%). Điểm trung bình theo AOFAS là 90,82 ± 8,3 với điểm thấp nhất là 75 và điểm cao nhất là 100. Kết luận: bệnh nhân gãy kín mắt cá loại Weber B được nhập viện sớm, phẫu thuật sớm cho kết quả xa sau phẫu thuật đa số là cho kết quả khá trở lên.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Văn Việt (2014). Đánh giá kết quả điều trị gãy kín Dupuytren ở người lớn bằng phương pháp kết hợp xương bên trong tại Bệnh viện Việt- Tiếp. Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ nội trú Đại học Y Dược Hải Phòng.
2. Đỗ Tuấn Anh (2016). Kết quả phẫu thuật gãy kín mắt cá chân ở người trưởng thành tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức, Luận văn thạc sĩ y học Đại học Y Hà Nội.
3. Nguyễn Trung Văn (2019). Đánh giá kết quả phẫu thuật gãy kín mắt cá chân tại bệnh viện Saint Paul. Luận văn thạc sĩ y học Đại học Y Hà Nội.
4. Nguyễn Điện Thành Hiệp (2020). Đánh giá kết quả điều trị gãy kín Dupuytren bằng phương pháp kết hợp xương bên trong tại bệnh viện Trung ươc Quân đội 108. Luận văn thạc sĩ y học Học Viện Quân Y.
5. Karande V., Nikumbha V.P, Desai A. et al. (2017). Study of surgical management of malleolar fractures of ankle in adults. Int J Orthop Sci, 3(3), 783-787.
6. Daly P.J., Fitzgerald R.H., Melton L.J. et al. (1987). Epidemiology of ankle fractures in Rochester, Minnesota. Acta Orthop Scand, 58(5), 539–544.
7. Paige Whittle.A (2007) . Fracture of the lower Extremity. Campbell’s operative orthopedics, 11thed, 3086- 3096.