MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC SỐT XUẤT HUYẾT Ở KHÁNH HÒA 2017-2018

Vũ Xuân Nghĩa, Nguyễn Văn Chuyên, Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Hải Sâm, Phan Quốc Hoàn, Nguyễn Thị Hiền

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện 100 bệnh nhân mắc bệnh sốt xuất huyết trên địa phận Nha Trang, Khánh Hòa. Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang, labo. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỉ lệ nhóm người mắc bệnh sốt xuất huyết tập trung ở trẻ em 21% và người già 20%. Nguyên nhân gây bệnh sốt xuất huyết có virus Dengue 9% khi phát hiện bằng test nhanh nsp1.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Endy TP, Chunsuttiwat S, Nisalak A, Libraty DH, Green S, Rothman AL, et al. Epidemiology of inapparent and symptomatic acute dengue virus infection: a prospective study of primary school children in Kamphaeng Phet, Thailand. American journal of epidemiology. 2002; 156(1):40–51.
2. Nisalak A, Endy TP, Nimmannitya S, Kalayanarooj S, Scott RM, Burke DS, et al. Serotype-specific dengue virus circulation and dengue disease in Bangkok, Thailand from 1973 to 1999. The American journal of tropical medicine and hygiene. 2003; 68(2):191–202.
3. Flipse J, Diosa-Toro MA, Hoornweg TE, Van De Pol DP, Urcuqui-Inchima S, Smit JM. Antibody-dependent enhancement of dengue virus infection in primary human macrophages; balancing higher fusion against antiviral responses. Scientific reports. 2016; 6:29201.
4. Fried JR, Gibbons RV, Kalayanarooj S, Thomas SJ, Srikiatkhachorn A, Yoon I-K, et al. Serotype-specific differences in the risk of dengue hemorrhagic fever: an analysis of data collected in Bangkok, Thailand from 1994 to 2006. PLoS neglected tropical diseases. 2010; 4(3):e617.
5. Chan K-S, Chang J-S, Chang K, Lin C-C, Huang J-H, Lin W-R, et al. Effect of serotypes on clinical manifestations of dengue fever in adults. Journal of microbiology, immunology, and infection. 2009; 42(6):471–8.