HỰC TRẠNG NHU CẦU HỖ TRỢ CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH UNG THƯ VÚ TẠI BỆNH VIỆN K NĂM 2020 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN

Vương Hồng Hạnh, Nguyễn Hải Anh, Hoàng Đức Thành, Lưu Quang Hội, Nguyễn Thị Thu Thủy

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả một số đặc điểm lâm sàng và điều trị của người bệnh ung thư vú (UTV) và phân tích một số yếu tố liên quan đến nhu cầu chăm sóc người bệnh ung thư vú tại Khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện K (cơ sở Quán sứ) năm 2020. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết quả: Tuổi trung bình của người bệnh là 55, chủ yếu ở nhóm tuổi từ 40-59 (56%). Nghiên cứu ghi nhận người bệnh ung thư vú phần lớn ở giai đoạn IA và IIA (64%). Phác đồ được sử dụng nhiều nhất là phác đồ chứa anthracyclin và cyclophosphamide (63%). Nhu cầu cao nhất được người bệnh UTV nhận định là nhu cầu về tâm lý (56%). Không sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nhu cầu với tuổi của người bệnhUTV. Nhu cầu thể chất có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các phân nhóm giai đoạn bệnh (p=0,025). Kết luận: Điều dưỡng cần lưu ý tới các nhu cầu chăm sóc của người bệnh UTV, đặc biệtnhu cầu hỗ trợ tâm lý và nhu cầu thể chất ở người bệnh giai đoạn tiến xa.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Trần Văn Thuấn (2019). Điều trị nội khoa Bệnh ung thư vú. Nhà xuất bản y học, 13-34.
2. GLOBOCAN (2018). Breast Cancer - Estimated Incidence, mortality and prevalence Worldwide.
3. Chan S, Fredrichs K, Noel D, et al (1999). Prospetive randomized trial of docetaxel versus doxorubicin in patients with metastatic breast cancer. J Oncol; 2341-54.
4. Bộ Y tế (2011). Thông tư số 07/2011/TT-BYTngày 26/01/2011 Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.
5. Đào Văn Tú, Trần Văn Thuấn, Trần Đăng Khoa, Ngô Quốc Duy (2015). Sự thay đổi đặc điểm thụ thể nội tiết, thụ thể phát triển biểu mô và ki67 ở bệnh nhân ung thư vú trước và sau hóa trị. Tạp chí Y học Việt Nam, số 1, 83-87.
6. Bùi Thị Bích Ngà (2011). Thực trạng công tác chăm sóc của điều dưỡng qua nhận xét của người bệnh nội trú tại bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương năm 2011, Luận văn thạc sỹ quản lý bệnh viện, Trường Đại học Y tế Công cộng.
7. Trần Văn Thuấn và Lê Văn Quảng (2019). Hướng dẫn Chăm sóc người bệnh ung thư, Nhà xuất bản Y học.