TÍNH SINH MIỄN DỊCH CỦA VẮC XIN RUBELLA TRONG VẮC XIN PHỐI HỢP SỞI - RUBELLA (MRVAC) DO POLYVAC SẢN XUẤT

Nguyễn Xuân Đông, Đinh Hồng Dương, Nguyễn Thúy Hường

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá tính sinh miễn dịch của vắc xin rubella trong vắc xin MRVAC. Đối tượng và phương pháp: Sử dụng thiết kế nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng, mù đơntrên 756 người từ 1 đến 45 tuổi tại hai tỉnh Hà Nam và Hòa Bình, đo lường hiệu giá kháng thể kháng vi rút rubella bằng kĩ thuật EIA, phân tích các chỉ số để đánh giá tính sinh miễn dịch. Kết quả và kết luận: Ở nhóm chưa có kháng thể, tỉ lệ chuyển đối huyết thanh sau tiêm là 98,4% đến 99,3%, hiệu giá kháng thể trung bình nhân (GMT) kháng vi rút rubella sau tiêm MRVAC là 32,00 EIA unit, thấp hơn có ý nghĩa so với nhóm đối chứng. Ở nhóm đã có kháng thể, GMT sau tiêm MRVAC là 49,87 EIA unit, tương đương so với trước tiêm và vắc xin đối chứng.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Susan E. Reef, Stanley A. Plotkin (2017), "Rubella Vaccines", Plotkin's Vaccines,7th edition, Elsevier, Philadelphia, USA: 970-1000.
2. Trần Như Dương, Vũ Hải Hà, Phạm Quang Thái và cs (2016), "Một số đặc điểm dịch tễ hội chứng rubella bẩm sinh được giám sát tại Bệnh viện Nhi Trung ương, 2011-2016", Tạp chí Y học dự phòng, 10(183): 35-42.
3. Takeuchi Y, Togashi T, Sunakawa K et al (2002), "Field trial of combined measles and rubella live attenuated vaccine", Infectious disease magazine, 76(1), pp.56-62.
4. WHO (2008), The Immunological Basis for Immunization Series. Module 11: Rubella 2008.
5. Susan E. Reef, Stanley A. Plotkin (2017), "Rubella Vaccines", Plotkin's Vaccines,7th edition, Elsevier, Philadelphia, USA: 970-1000.