KHẢO SÁT THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC DƯỢC LÂM SÀNG TẠI CÁC BỆNH VIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

Lê Văn Hồng, Ngô Minh Xuân, Nguyễn Đăng Thoại

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm mục đích mô tả tình hình nhân lực y tế, quá trình thực hành dược lâm sàng và nhu cầu tuyển dụng đối với dược sĩ lâm sàng (DSLS) trong bệnh viện. Phương pháp: Điều tra cắt ngang được thực hiện trên toàn bộ 16 bệnh viện có giường bệnh tại tỉnh Bình Thuận từ tháng 6/2019 đến tháng 6/2020. Kết quả: Trong 16 bệnh viện khảo sát có 87,5% bệnh viện công chiếm 93% số giường bệnh, 50,0% bệnh viện hạng II, 50,0% bệnh viện hạng III, và chỉ có 1/16 bệnh viện có quy mô lớn (>400 giường bệnh). Toàn tỉnh Bình Thuận có 683 bác sĩ (27,8%), 1.506 điều dưỡng (61,3%) và 269 dược sĩ (10,9%). Có 4,1% số dược sĩ tại bệnh viện có trình độ sau đại học, và chỉ có 16/269 là DSLS. Có 13/16 trưởng khoa dược bệnh viện tại tỉnh Bình Thuận có nhu cầu tuyển dụng DSLS và đào tạo DSLS theo hình thức cho đi học để nâng cao trình độ. Kết luận: Sự thiếu hụt DSLS, nguyên nhân có thể do thu nhập thấp, có thể dẫn đến nhiều trở ngại cho việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện. Vì vậy, các chiến lược tuyển dụng của bệnh viện nên tập trung vào lương và phúc lợi để thu hút nhiều DSLS, đặc biệt là những người có trình độ sau đại học.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Pawłowska, I., et al., Clinical and conventional pharmacy services in Polish hospitals: a national survey. Int J Clin Pharm, 2016. 38(2): p. 271-9.
2. Sở Y tế tỉnh Bình Thuận. Hiện trạng khám chữa bệnh tỉnh Bình Thuận năm 2017. 2018 [cited 2019 6/6]; Available from: http:// syt.binhthuan.gov.vn/ wps/portal/binhthuan/ trangchu/!ut/p/c5/ 04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gfDxcLQ2MDQ09_Xy9XA0f3ED8nswB3YzNLQ_1wkA48Kowg8gY4gKOBvp9Hfm6qfkF2dpqjo6IiAO-LHHI!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/.
3. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, Quyết định số 2881/QĐ-UBND về quy hoạch phát triển Ngành Y tế tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 2011, ngày 29 tháng 12 năm 2011: Bình Thuận.
4. Bệnh viện đa khoa Cái Nước. Nghiên thực trạng nhân lực dược tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Cà Mau năm 2013 và nhu cầu đến năm 2016. 2014 [cited 11/10/2020; Available from: http:// cainuochospital.com/ nghien-cuu-thuc-trang-nhan-luc-duoc-tai-cac-co-so-y-te-cong-lap-tinh-ca-mau-nam-2013-va-nhu-cau-den-nam-2016.html.
5. Vo, T.-H., et al., Pharmacy Education in Vietnam. Vol. 77. 2013. 114.
6. Trinh, H.T., et al., Hospital clinical pharmacy services in Vietnam. Int J Clin Pharm, 2018. 40(5): p. 1144-1153.