ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH SIÊU ÂM QUA ĐƯỜNG ÂM ĐẠO CHỬA NGOÀI TỬ CUNG

Nguyễn Văn Sang1,2, Doãn Văn Ngọc1,3, Vũ Sỹ Quân1, Trần Phan Ninh2,4
1 Bệnh viện E, Hà Nội
2 Đại học Y Dược Thái Nguyên
3 Trường Đại học Y Dược, ĐHQG Hà Nội
4 Bệnh viện Nhi Trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu 61 bệnh nhân CNTC được siêu âm đầu dò âm đạo trước mổ, được phẫu thuật tại khoa Phụ sản Bệnh viện E trong thời gian từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 10 năm 2020. Kết quả: Tuổi hay gặp từ 30 đến 39, trung bình 34 ± 7,14. 55,7% có tiền sử nạo hút thai, 24,6% có tiền sử đã từng CNTC. Khi vào viện 11,5% bệnh nhân có choáng, đau bụng 96,7%, chậm kinh 77,0% và ra máu âm đạo 60,6%. Khám lâm sàng 63,9% bệnh nhân di động tử cung đau, cùng đồ khám đau 50,8%, phần phụ có khối nề 41,0%, phản ứng thành bụng 31,1% và tử cung to hơn bình thường chiếm 14,7%. Nồng độ β hCG trung bình 2.235 ± 4.767mIU/mL; thấp nhất: 44,9 mIU/mL; cao nhất: 35.176 mIU/mL. Hình ảnh túi thai không điển hình chiếm 78,7%; điển hình 9,8%. Kích thước khối chửa từ 20-40mm chiếm tỷ lệ cao nhất (39,3%). Hình ảnh dịch Douglas chiếm cao nhất 73,8% phù hợp với kết quả phẫu thuật thấy máu trong ổ bụng chiếm 74,2%, dịch buồng tử cung chiếm 22,9%, dịch ổ bụng chiếm 60,6%. Độ dày niêm mạc tử cung trung bình 8,93 ± 4,35mm (5-25 mm) dày trên 8mm chiếm 55,7%. Giá trị chẩn đoán đúng của dấu hiệu trực tiếp, gián tiếp đều đạt 100%. Kết luận: Siêu âm đầu dò âm đạo có giá trị cao, giúp lâm sàng phát hiện sớm và xử lý kịp thời CNTC.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Nguyen Duy Anh, "Ectopic pregnancy", Textbook of Obstetrics and Gynecology Volume 1, Vietnam National University press, Hanoi, (2016) pp. 172-179 (in Vietnamese).
2. Cao Xuan Hung, "Research on ectopic pregnancy surgery at Huu Nghi Nghe An General Hospital", Hanoi Medical University (2019) (in Vietnamese).
3. Đinh Hue Quyen, "Comments on clinical, subclinical and management of ectopic pregnancy operated at the National Hospital of Obstetrics and Gynecology from January 2014 to June 2014", Hanoi Medical University (2015) (in Vietnamese).
4. Nguyen Thi Bich Thanh, "Diagnosis and treatment of ectopic pregnancy at the National Hospital of Obstetrics and Gynecology in 2006", Hanoi Medical University, (2006) (in Vietnamese).
5. Đinh Thi Oanh, "Review of diagnosis and treatment of ectopic pregnancy by laparoscopic surgery at Thai Binh Obstetrics and Gynecology Hospital in 2013", Hanoi Medical University, (2015) (in Vietnamese).
6. Ta Quoc Ban, "Comment on clinical, paraclinical characteristics and treatment methods for ectopic pregnancy at Thai Nguyen Central General Hospital and Hospital of Thai Nguyen Medical University", Mountainous Medicine and Pharmacy Newsletter, School Thai Nguyen Medical University, 1 (3), (2016) (in Vietnamese).
7. Ha Ngoc Đai et all, "Research on diagnosis and treatment of ectopic pregnancy at Bac Giang Obstetrics and Children's Hospital in 2015-2016", Mountainous Medicine and Pharmacy Newsletter, Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy, 3,(2016) pp. 19-25 (in Vietnamese).
8. Đinh Thu Huong, "Study on the results of surgical treatment of tubal pregnancy at Hai Phong Obstetrics and Gynecology Hospital", Thesis of Master of Medicine, Hanoi Medical University, (2018) (in Vietnamese).