ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI VỀ PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS CỦA NGƯỜI DÂN 15-49 TUỔI TẠI TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2020

Nguyễn Thu Hà1, Lê Văn Thêm2, Phạm Thị Nhuyên3, Trần Như Nguyên3, Phí Thị Nguyệt Thanh3, Đinh Ngọc Sỹ3, Nguyễn Đức Sơn3, Nguyễn Thu Hà3
1 Trường ĐH Khoa học và Công Nghệ HN
2 Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương
3 Trường Đại học Thành Đông

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá thực trạng kiến thức, thái độ và hành vi của người dân trong độ tuổi 15-49 về phòng chống HIV/AIDS tại tỉnh Hải Dương năm 2020. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 408 người dân trong độ tuổi từ 15- 49 hiện có hộ khẩu thường trú  và đang sinh sống  trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2020. Kết quả và kết luận: Đánh giá thực trạng kiến thức về HIV/AIDS: Hầu hết (85,2%) cho rằng đó là virus gây suy giảm miễn dịch ở người; Là bệnh truyền nhiễm (9,5%) và là tệ nạn xã hội (4,1%). Đánh giá thực trạng thái độ và hành vi về HIV/AIDS: Có nhiều thái độ tích cực, gồm: Đa số (50,5%): sẵn sàng chăm sóc người bệnh tại nhà và đồng ý rằng người nhiễm HIV không phải thấy xấu hổ về bản thân mình; Nên cho người nhiễm HIV còn khỏe tiếp tục làm việc tại cộng đồng (35,2%); Hầu hết (76%) cho rằng có thể mua thức ăn của người bán hàng bị nhiễm HIV và đa số (58,5%) cho rằng không nên giữ bí mật nếu có người trong gia đình bị nhiễm HIV.Một số hành vi nguy cơ có thể lây nhiễm HIV/AIDS qua quan hệ tình dục (QHTD) và kiểu QHTD không an toàn ở cộng đồng, gồm: Quan hệ với bạn tình ngoài vợ/ chồng/ người yêu (15%); Với gái mại dâm, khách làng chơi (11,8%); Quan hệ tinh dục qua miệng – bộ phận sinh dục (2,5%),…

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế (2010), Báo cáo 20 năm hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, tr.107-108.
2. Bộ Y tế (2010), Các công trình nghiên cứu khoa học về HIV/AIDS giai đoạn 2006 – 2010 Hà Nội, tr.742, 743.
3. Bộ Y tế (2013), Báo cáo kết quả hoạt động phòng, chống HIV/AIDS năm 2012 và định hướng kế hoạch năm 2013, Hà Nội.
4. Cục Phòng Chống HIV/AIDS-Bộ Y Tế. Báo cáo số 796/BC-BYT ngày17/4/2013.
5. Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Thanh Hà, Bùi Đức Thắng và cộng sự (2010), “Tỷ lệ nhiễm HIV, Giang mai và các yếu tố hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV trong nhóm đồng bào dân tộc ít người tại Việt Nam”, Tạp chí y học thực hành, (742+743), tr. 29-39.
6. UNAIDS (2001), Reaching regional on improved behavioral and sero surveillance for HIV, Regional conference in East Africa, UNAIDS Best Practice Collection.
7. UNAIDS Report on Global AIDS epidemic 2012 (2012), http://www.unaids.org/en/media/ unaids/contentassets/documents/epidemiol ogy/2012/gr2012/20121120_UNAIDS_Global_Report_2012_with_annexes en.pdf.