NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA TRÀ NHÚNG BTL VÀ TƯ VẤN TRONG ĐIỀU TRỊ CAI NGHIỆN THUỐC LÁ

Trần Thái Hà1, Bùi Thị Phương Thảo1
1 Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá tác dụng điều trị Hội chứng cai trong cai nghiện thuốc lá của trà nhúng BTL và tư vấn, theo dõi tác dụng không mong muốn của phương pháp can thiệp. Đối tượng và phương pháp: thử nghiệm lâm sàng tiến cứu, so sánh trước và sau điều trị. Đối tượng là 200 bệnh nhân. Liệu trình điều trị là 30 ngày. Kết quả: Cai nghiện thuốc lá đạt tỷ lệ 38% tốt, 25% khá và 37% không kết quả. Kết luận: Trà nhúng BTL kết hợp tư vấn có tác dụng hỗ trợ cai nghiện thuốc lá, cải thiện các triệu chứng của Hội chứng cai: thèm thuốc, lo lắng,căng thẳng, cáu gắt, giảm tập trung, tăng cân... và làm giảm hàm lượng CO trong hơi thở của bệnh nhân sau cai nghiện thuốc lá.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y Tế, WHO (2015). Điều tra toàn cầu về hút thuốc lá ở người trưởng thành tại Việt Nam (Global Adult Tobacco survey – GATS).
2. Lương Ngọc Khuê (2015). Hướng dẫn xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc lá, Nhà xuất bản Y học Hà Nội.
3. Vũ Văn Giáp, Nguyễn Hải Anh, Phan Thanh Thủy (2015). Kiến thức, thái độ và hành vi về thuốc lá, thuốc lào của bệnh nhân tại Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai. Tạp chí Y học Việt Nam, tháng 2, 149 – 153.
4. Văn Thị Thu Hà (2018), “Nghiên cứu tính an toàn trên thực nghiệm của viên CTL và tác dụng lâm sàng kết hợp tư vấn trong điều trị nghiện thuốc lá”, Luận văn Thạc sĩ Y học, Đại học Y Hà Nội.
5. U.S. Department of Health and Human Services (2014). The health consequences of smoking – 50 years of progress: A report of the Surgeon General. Atlanta: U.S Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health.
6. WHO (2007). The European tobacco control report.