TÁC DỤNG GÂY HOẠI TỬ TẾ BÀO UNG THƯ CỦA VIRUS VACCIN SỞI VÀ NIMOTUZUMAB

Cấn Văn Mão, Lê Mạnh Cường, Hồ Anh Sơn

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả virus vaccin sởi (MeV) và Nimotuzumab gây chết kiểu hoại tử trên tế bào ung thư. Đối tượng và phương pháp: Sử dụng MeV và Nimotuzumab gây chết tế bào ung thư Hep2. Tế bào Hep2 tiếp xúc MeV và Nimotuzumab được thu thập ở thời điểm 48 giờ, 72 giờ, 96 giờ để đánh giá bằng kỹ thuật flow cytometry. Kết quả: Tỉ lệ tế bào chết kiểu hoại tử ở các nhóm điều trị nhiều hơn có nghĩa thống kê so với nhóm chứng, thời điểm 96h, kết hợp MeV và Nimotuzumab gây chết tế bào ung thư kiểu hoại tử nhiều hơn so với dùng đơn. Kết luận: kết hợp virus vaccine sởi và Nimotuzumab có tác dụng gây chết tế bào Hep2 kiểu hoại tử nhiều hơn dùng đơn virus vaccine sởi hoặc Nimotuzumab.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Grandis JR T.D. (1993). Elevated levels of transforming growth factor alpha and epidermal growth factor receptor messenger RNA are early markers of carcinogenesis in head and neck cancer. Cancer Res., 53:3579-3584.
2. Alterio D., Marvaso G., Maffini F., et al. (2017). Role of EGFR as prognostic factor in head and neck cancer patients treated with surgery and postoperative radiotherapy: proposal of a new approach behind the EGFR overexpression. Med Oncol., 34(6):107.
3. Sundaram S V.B., Sridharan N and Poojar K. (2015). Nimotuzumab with induction chemotherapy and chemo radiation in patients with advanced head and neck cancer. J Cancer., Ther 6:146 - 152.
4. Nguyễn Thị Thái Hòa (2015). Đánh giá kết quả điều trị kết hợp kháng thể đơn dòng Nimotuzumab - hóa xạ trị ung thư biểu mô vảy vùng đầu cổ giai đoạn lan tràn tại vùng, Luận án tiến sĩ y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
5. Galanis E., Atherton P.J., Maurer M.J., et al. (2015). Oncolytic measles virus expressing the sodium iodide symporter to treat drug-resistant ovarian cancer. Cancer Res., 75(1):22-30.
6. Russell S.J., Federspiel M.J., Peng K.W., et al. (2014). Remission of disseminated cancer after systemic oncolytic virotherapy. Mayo Clin Proc., 89(7):926-933.
7. Son H.A., Zhang L., Cuong B.K., et al. (2018). Combination of Vaccine-Strain Measles and Mumps Viruses Enhances Oncolytic Activity against Human Solid Malignancies. Cancer Invest., 36(2):106-117.
8. Galanis E., Hartmann L.C., Cliby W.A., et al. (2010). Phase I trial of intraperitoneal administration of an oncolytic measles virus strain engineered to express carcinoembryonic antigen for recurrent ovarian cancer. Cancer Res., 70(3):875-882.