NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA NHĨ ÁP KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP LUYỆN THỞ DƯỠNG SINH NGUYỄN VĂN HƯỞNG VÀ TƯ VẤN TRONG ĐIỀU TRỊ CAI NGHIỆN THUỐC LÁ

Trần Thái Hà1, Đào Hữu Minh1
1 Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá tác dụng điều trị Hội chứng cai trong cai nghiện thuốc lá của phương pháp nhĩ áp kết hợp phương pháp luyện thở dưỡng sinh Nguyễn Văn Hưởng và tư vấn, theo dõi tác dụng không mong muốn của phương pháp can thiệp. Đối tượng và phương pháp: thử nghiệm lâm sàng tiến cứu, so sánh trước và sau điều trị. Đối tượng là 140 bệnh nhân. Liệu trình điều trị là 28 ngày. Khi hết liệu trình tiếp tục theo dõi quan sát bệnh nhân thêm 1 tháng, thêm 2 tháng để đánh giá hiệu quả của phương pháp can thiệp Kết quả: Cai nghiện thuốc lá đạt tỷ lệ 57.2% tốt, 16.4% khá và 26.4% không kết quả. Kết quả sau điều trị 2 tháng không có sự thay đổi với tỉ lệ là 73.6% người không còn hút thuốc, sau điều trị 3 tháng tỉ lệ người không còn hút thuốc là 72,1%. Kết luận: Nhĩ áp kết hợp phương pháp luyện thở dưỡng sinh Nguyễn Văn Hưởng và tư vấn có tác dụng cai nghiện thuốc lá, cải thiện các triệu chứng của Hội chứng cai: thèm thuốc, lo lắng,căng thẳng, cáu gắt, giảm tập trung, tăng cân... và làm giảm hàm lượng CO trong hơi thở của bệnh nhân sau cai nghiện thuốc lá.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo