NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA NHĨ ÁP KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP LUYỆN THỞ DƯỠNG SINH NGUYỄN VĂN HƯỞNG VÀ TƯ VẤN TRONG ĐIỀU TRỊ CAI NGHIỆN THUỐC LÁ

Trần Thái Hà1, Đào Hữu Minh1
1 Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá tác dụng điều trị Hội chứng cai trong cai nghiện thuốc lá của phương pháp nhĩ áp kết hợp phương pháp luyện thở dưỡng sinh Nguyễn Văn Hưởng và tư vấn, theo dõi tác dụng không mong muốn của phương pháp can thiệp. Đối tượng và phương pháp: thử nghiệm lâm sàng tiến cứu, so sánh trước và sau điều trị. Đối tượng là 140 bệnh nhân. Liệu trình điều trị là 28 ngày. Khi hết liệu trình tiếp tục theo dõi quan sát bệnh nhân thêm 1 tháng, thêm 2 tháng để đánh giá hiệu quả của phương pháp can thiệp Kết quả: Cai nghiện thuốc lá đạt tỷ lệ 57.2% tốt, 16.4% khá và 26.4% không kết quả. Kết quả sau điều trị 2 tháng không có sự thay đổi với tỉ lệ là 73.6% người không còn hút thuốc, sau điều trị 3 tháng tỉ lệ người không còn hút thuốc là 72,1%. Kết luận: Nhĩ áp kết hợp phương pháp luyện thở dưỡng sinh Nguyễn Văn Hưởng và tư vấn có tác dụng cai nghiện thuốc lá, cải thiện các triệu chứng của Hội chứng cai: thèm thuốc, lo lắng,căng thẳng, cáu gắt, giảm tập trung, tăng cân... và làm giảm hàm lượng CO trong hơi thở của bệnh nhân sau cai nghiện thuốc lá.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. World Health Organization(2019). Tobaco. 26 July 2019 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco.
2. Bộ Y Tế, WHO (2015). Điều tra toàn cầu về hút thuốc lá ở người trưởng thành tại Việt Nam (Global Adult Tobacco survey – GATS).
3. National Toxicology Program(2016). Tobacco-Related Exposures. In: Report on Carcinogens. Fourteenth Edition.U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, National Toxicology Program, 2016.
4. U.S. Department of Health and Human Services (2010). How tobacco smoke cause disease. The biology and behavioral basis for smoking – attributable disease.
5. U.S. Department of Health and Human Services (2015). The health consequences of smoking – 50 years of progress.
6. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual (1994)
7. Khoa Châm cứu dưỡng sinh, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Ương (2005), Dưỡng sinh thực hành, tr. 39,40.
8. Yves Martinet et al (2007). Le traitement de la dépendance au tabac. Guide pratique.