GIÁO DỤC SỨC KHỎE SINH SẢN CHO TRẺ VỊ THÀNH NIÊN Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ: KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH CỦA CHA MẸ HỌC SINH

Ngô Thị Hồng Uyên1, Nguyễn Hoàng Phúc2, Lê Nguyễn Quỳnh Như2, Võ Tống Khánh Quân2, Bùi Thanh Dương2, Huỳnh Thị Kim Sướng2, Trần Thị Thùy Trang2, Nguyễn Minh Tú2, Lê Thị Phương Thuận2, Hoàng Hữu Hải2, Trần Đình Trung1
1 Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng
2 Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện tại 4 trường THCS trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 để đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành về giáo dục sức khỏe sinh sản cho trẻ vị thành niên (VTN) của cha mẹ học sinh. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang với 422 người tham gia, phỏng vấn tại hộ gia đình. Kết quả cho thấy: có 58,1% cha mẹ có kiến thức đạt, 52,8% cha mẹ có thái độ đạt và 51,7% cha mẹ có thực hành đạt về vấn đề giáo dục sức khỏe sinh sản trẻ VTN. Kết quả cho thấy, kiến thức, thái độ, thực hành của cha mẹ học sinh về giáo dục sức khỏe sinh sản cho trẻ VTN chưa cao. Cha mẹ cần quan tâm nhiều hơn đến vấn đề thay đổi cơ thể, tâm lý tuổi mới lớn của trẻ , các biện pháp phòng tránh thai và một số bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y Tế (2021), Kế hoạch hàng động Quốc gia về chăm sóc sức khoẻ sinh sản, tập trung vào chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ giai đoạn 2021-2025, Bộ Y Tế, chủ biên.
2. Evelyn Serwaa Adjei và Kennedy Ameyaw Baah (2020), "Assessing the Impact of Parents’ Adolescent Reproductive and Sexual Health Knowledge on Sexual Health Education by Parents in the Asutifi (North and South) Districts of Ghana", International Journal of Scientific Research and Management. 8(09), tr. 1626-1633.
3. A. J. Huebner và L. W. Howell (2003), "Examining the relationship between adolescent sexual risk-taking and perceptions of monitoring, communication, and parenting styles", J Adolesc Health. 33(2), tr. 71-8.
4. K. Phongluxa và các cộng sự. (2020), "Factors influencing sexual and reproductive health among adolescents in Lao PDR", Glob Health Action. 13(sup2), tr. 1791426.
5. Ann M. Starrs và các cộng sự. (2018), "Accelerate progress—sexual and reproductive health and rights for all: report of the Guttmacher– Lancet Commission", The Lancet. 391(10140), tr. 2642-2692.
6. T. A. Yadeta, H. K. Bedane và A. K. Tura (2014), "Factors affecting parent-adolescent discussion on reproductive health issues in Harar, eastern Ethiopia: a cross-sectional study", J Environ Public Health. 2014, tr. 102579.
7. Amsale Cherie Yemane Berhanie (2015), "Assessment of Parenting Practices and Styles and Adolescent Sexual Behavior among High School Adolescents in Addis Ababa, Ethiopia", Journal of AIDS & Clinical Research. 06(02).