KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN ĐẦU DƯỚI XƯƠNG ĐÙI BẰNG NẸP KHÓA Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

Tạ Văn Công1, Trần Chiến1, Hoàng Văng Dung2, Nguyễn Ngọc Sơn2
1 Trường Đại Học Y – Dược Thái Nguyên
2 Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Gãy đầu dưới xương đùi là một gãy xương lớn, phức tạp, thường ảnh hưởng đến chức năng vận động của khớp gối. Nẹp khóa đầu dưới xương đùi giúp cố định vững chắc ổ gãy theo cấu trúc giải phẫu, bệnh nhân tập vận động sớm sau mổ. Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị gãy kín đầu dưới xương đùi bằng nẹp khóa ở người trưởng thành. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 6 năm 2021, 33 bệnh nhân trong độ tuổi từ 18 tuổi trở lên gãy kín đầu dưới xương đùi được phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp khóa. Thời gian theo dõi 6 tháng. Kết quả: Trong 33 bệnh nhân nghiên cứu có 12 (36.4%) bệnh nhân nam và 21 (63.6%) bệnh nhân nữ. Kết quả 100% bệnh nhân liền xương. Kết quả nắn chỉnh ổ gãy trên Xquang theo Larson – Bostman: Rất tốt: 97.0%, tốt: 3.0%. Biên độ vận động khớp gối: 54,5% gấp gối ≥ 1250, 24.2% gấp gối từ 1000 – 1240, 15.2% gấp gối 900 - 990, 6.0% gấp gối < 900. Kết quả phục hồi chức năng theo Sanders. R: rất tốt: 63.8%, tốt: 18.2%, trung bình 12.1% và kém là 3.0%. Kết luận: Điều trị gãy kín đầu dưới xương đùi bằng nẹp khóa mang lại kết quả khả quan, thích hợp với các loại gãy xương đầu dưới xương đùi, hiện là lựa chọn tối ưu cho loại gãy này.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Đinh Trung Hiếu, Đàm Văn Cương (2018). "Kết quả điều trị gãy kín đầu dưới xương đùi bằng nẹp vít khóa tại Bệnh viện đa khoa Trung Ương Cần thơ". Tạp chí y dược học Cần Thơ, Số 16, 1-7.
2. Ngô Quốc Hoàn , Mỵ Duy Tiến , Nguyễn Đức Thọ , et al (2019). "Đánh giá kết quả ban đầu điều trị gãy kín đầu dưới xương đùi bằng phẫu thuật kết xương nẹp khóa". Tạp chí y dược học thực hành, 175 (22), 75-84.
3. Trương Trí Hữu, Nguyễn Thanh Huy (2015). "Kết quả bước đầu phẫu thuật kết xương gãy đầu dưới xương đùi bằng nẹp vít khóa". Y Học TP Hồ Chí Minh Tập 19 (Số 1), 67 - 72.
4. Hoàng Ngọc Minh (2020). "Nghiên cứu khả năng cố định ổ gãy trên thực nghiệm và kết quả điều trị gãy kín đầu dưới xương đùi người lớn bằng nẹp khóa". Luận án Tiến sĩ y học, Học Viện Quân Y.
5. Martinet O, Cordey J, Harder Y, et al (2000). "The epidemiology of fractures of the distal femur". Injury, 31 Suppl 3, C62-63.
6. Chapman W.M. (1993). "Supracondylar and articular fractures of the distal femur". Operative orthopaedics, 1, 651 - 661.
7. Coon M.S , Best B.J (2021). "Distal Femur Fractures". Treasure Island (FL): StatPearls Publishing.
8. Campana V, Ciolli G, Cazzato G, et al (2020). "Treatment of distal femur fractures with VA-LCP condylar plate: A single trauma centre experience". Injury, 51 Suppl 3, S39-S44.