TRẦM CẢM THEO THANG DASS 21 Ở SINH VIÊN HỆ BÁC SĨ Y KHOA NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM HỌC 2020-2021 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN

Lê Thị Vũ Huyền1
1 Trường Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ nguy cơ trầm cảm và một số yếu tố liên quan đến trầm cảm ở sinh viên năm thứ nhất hệ bác sĩ y khoa trường Đại học Y Hà Nội năm học 2020-2021. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 345 sinh viên, công cụ để đánh giá trầm cảm là thang DASS 21. Kết quả cho thấy 52,8%% sinh viên có nguy cơ mắc trầm cảm. Trong đó trầm mức độ nhẹ: 20,6%, trầm cảm mức độ vừa: 18,6%, trầm cảm mức độ nặng: 6,7%, rất nặng: 7,0%. Các yếu tố liên quan đến nguy cơ trầm cảm ở sinh viên năm thứ nhất hệ bác sĩ Y khoa là: không hài lòng với ngoại hình, khó khăn với tài chính, tập thể dục, xung đột với bạn cùng phòng, giảm sức khỏe bản thân, chấn thương ốm nặng, một thành viên trong gia đình bị bệnh nặng, điểm học không như mong đợi, thích nghi với việc học ở trường đại học

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Sena T. Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais - DSM-5, estatísticas e ciências humanas: inflexões sobre normalizações e normatizações. Revista Internacional Interdisciplinar INTERthesis. 2014;11:96. doi:10.5007/1807-1384.2014v11n2p96
2. "Depression: let’s talk" says WHO, as depression tops list of causes of ill health. Accessed November 19, 2021. https://www.who.int/news/item/30-03-2017--depression-let-s-talk-says-who-as-depression-tops-list-of-causes-of-ill-health
3. Shah P, Sapkota A, Chhetri A. Depression, Anxiety and Stress among First-year Medical Students in a Tertiary Care Hospital: A Descriptive Cross-sectional Study. JNMA J Nepal Med Assoc. 2021;59(236):346-349. doi:10.31729/jnma.6420
4. Nguyễn Hoàng Nguyên. Trầm cảm, lo âu và stress ở sinh viên hệ bác sĩ trường Đại học Y Hà Nội năm học 2018—2019 và một số yếu tố liên quan.
5. Do QD, Tasanapradit P. Depression and Stress among the First Year Students in University of Medicine and Pharmacy, Hochiminh city, Vietnam. Journal of Health Research. 2008;22(Suppl.):1-4.
6. Nguyễn Thị Bích Liên. Nguy cơ trầm cảm ở một số khối sinh viên đa khoa trường Đại học Y Hà Nội năm học 2010-2011 và một số yếu tố liên quan.
7. Pham T, Bui L, Nguyen A, et al. The prevalence of depression and associated risk factors among medical students: An untold story in Vietnam. PLoS One. 2019;14(8):e0221432. doi:10.1371/ journal.pone.0221432
8. Soares LC, Batista RFL, Cardoso VC, et al. Body image dissatisfaction and symptoms of depression disorder in adolescents. Braz J Med Biol Res. 2020;54(1):e10397. doi:10.1590/1414-431X202010397