NGHIÊN CỨU TỶ LỆ TĂNG ĐƯỜNG HUYẾT Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO TRONG 3 NGÀY ĐẦU

Đỗ Đức Thuần1, Đinh Công Trường2, Nguyễn Thị Phi Nga1
1 Bệnh viện Quân y 103
2 Bệnh viện Nội tiết Trung Ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu tỷ lệ tăng đường huyết ở bệnh nhân nhồi máu não trong 3 ngày đầu. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu tiến cứu, mô tả cắt ngang 246 bệnh nhân nhồi máu não 3 ngày đầu tại Khoa Đột quỵ, Bệnh viện 103 từ tháng 5 năm 2017 đến tháng 8 năm 2018. Kết quả: Tỷ lệ tăng đường huyết trong nhóm nghiên cứu là 35,37%. Tỷ lệ tăng đường huyết ở bệnh nhân nhồi máu não có đái tháo đường là 73,75%, không có đái tháo đường là 16,86%. Tỷ lệ tăng đường huyết ở bệnh nhân nhồi máu não có rung nhỉ 47,62%, Glasgow ≤ 9 điểm 75%, tắc động mạch não giữa 59,09% và tắc động mạch thân nền là 71,42%. Kết luận: Tăng đường huyết gặp 35,37% bệnh nhân nhồi máu não trong 3 ngày đầu, tỷ lệ tăng đường huyết chiếm tỷ lệ cao ở bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường, lâm sàng nhồi máu não nặng. 

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Wade S.S., Joey D.E., Johnston S.C. (2013), "Cerebrovascular Diseases", HARRISON’STM NEUROLOGY IN CLINICAL MEDICINE, 3rd Edition, McGraw-Hill Education, pp. 256-294.
2. Powers W.J., Rabinstein A.A., Ackerson T. et al (2018), "2018 Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association", Stroke, 49(3), pp. e46-e99.
3. Muir K.W., McCormick M., Baird T. et al (2011), "Prevalence, Predictors and Prognosis of Post-Stroke Hyperglycaemia in Acute Stroke Trials: Individual Patient Data Pooled Analysis from the Virtual International Stroke Trials Archive (VISTA)", Cerebrovascular Diseases Extra, 1(1), pp. 17-27.
4. Shimoyama T., Kimura K., Uemura J. et al (2014), "Elevated glucose level adversely affects infarct volume growth and neurological deterioration in non-diabetic stroke patients, but not diabetic stroke patients", European Journal of Neurology, 21(3), pp. 402-410.
5. Lindsberg P.J., Roine R.O. (2004), "Hyperglycemia in Acute Stroke", Stroke, 35(2), pp. 363-364.
6. Garg R., Chaudhuri A., Munschauer F. et al (2006), "Hyperglycemia, Insulin, and Acute Ischemic Stroke", Stroke, 37(1), pp. 267-273.
7. Saposnik G., Gladstone D., Raptis R. et al (2013), "Atrial fibrillation in ischemic stroke: predicting response to thrombolysis and clinical outcomes", Stroke, 44(1), pp. 99-104.
8. Marik P.E., Bellomo R. (2013), "Stress hyperglycemia: an essential survival response!", Critical care (London, England), 17(2), pp. 305-305.