ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH PAGET VÚ TẠI BỆNH VIỆN K

Nguyễn Khắc Tiến1, Lê Hồng Quang2, Vũ Đình Giáp1, Đoàn Thị Hồng Nhật3, Nguyễn Văn Huy2
1 Bệnh viện Ung bướu Nghệ An
2 Bệnh viện K
3 Trường Đại học Y Khoa Vinh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Paget vú là một loại ung thư hiếm gặp liên quan đến da của núm vú và quầng vú, chiếm khoảng 1-4,3% trong các ung thư vú, chủ yếu gặp ở nữ. Bệnh biểu hiện như một Eczema ở quầng vú và núm vú, điều trị chủ yếu là phẫu thuật. Mục tiêu: Mô tả một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị của bệnh nhân Paget vú tại bệnh viện K. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 46 người bệnh được chẩn đoán và điều trị Paget vú tại bệnh viện K từ 01/2016 đến 12/2020. Phương pháp nghiên cứu: thu thập số liệu thông tin thứ cấp trên 42 hồ sơ bệnh án; khám và hỏi trên 4 người bệnh. Kết quả: ngứa/đau/rát ở vú (76,1%), loét núm vú (65,2%), đỏ da ở vú (45,7%), 30,4% tự sờ thấy có khối u vùng ngực. 50% phát hiện khối u vú trên siêu âm. 52,2% có tổn thương trên X-quang. Tế bào học: 47,8% ác tính. Tỉ lệ tái phát 10,9%; sống thêm toàn bộ 5 năm 91,3%; sống thêm không bệnh 5 năm là 84,8%. Thời gian sống thêm trung bình 55,4 tháng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Dixon AR GM, Ellis IO, et al (1991). Paget’s disease of the nipple. 34(2), 467-472.
2. Karamchandani DM CA, Riley MP, et al (2015). Pathologic-radiologic correlation in evaluation of retroareolar margin in nipple-sparing mastectomy. Virchows Arch. 466(3), 279-287.
3. Kristina D. HH, Fredrik W (2008). Paget’s disease of the nipple in a population based cohort. Breast Cancer Res Treat. 111, 313–319.
4. Merrill AY WA, Howard M (2017). Paget's Disease of the Breast: An Institutional Review and Surgical Management.Am Surg.83(3), 96-98.
5. Ortiz-Pagan S, Cunto-Amesty G, Narayan S, et al (2011). Effect of Paget's Disease on Survival in Breast Cancer: An Exploratory Study. Archives of Surgery. 146(11), 1267-1270.
6. Ries LAG EMea (2012). SEER Survival Monograph: Cancer Survival Among Adults: U.S. SEER Program, 1988–2001, Patient and Tumor Characteristics. Bethesda. National Cancer Institute, SEER Program, 2007 -2012
7. Yim JH WM, Philpott GW, et al (1997). Underlying pathology in mammary Paget's disease. Ann Surg Oncol. 4(4), 287-292.
8. Yang WT KW, Metreweli C (1997). Clinically and mammographically occult invasive ductal carcinoma diagnosed by ultrasound: the focally dilated duct. Australas Radiol. 41(1), 73-75.