ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG NẸP VÍT KHÓA ĐIỀU TRỊ GÃY ĐẦU DƯỚI XƯƠNG ĐÙI Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH CÓ SỰ HỖ TRỢ CỦA MÀN TĂNG SÁNG

Quế Văn Huy1, Nguyễn Xuân Thùy2, Vũ Văn Khoa2, Vũ Trường Thịnh1
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Nghiên cứu đánh giá kết quả phẫu thuật kết hợp xương nẹp vít khóa điều trị gãy đầu dưới xương đùi ở người trưởng thành có sự hỗ trợ của màn tăng sáng. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu và tiến cứu không đối chứng trên 45 bệnh nhân được quả phẫu thuật kết hợp xương nẹp vít khóa điều trị gãy đầu dưới xương đùi ở người trưởng thành có sự hỗ trợ của màn tăng sángtừ tháng 1/2019 đến tháng 12/2020. Kết quả: Đa số bệnh nhân ở độ tuổi từ 31 đến 60 tuổi (42,22%), tai nạn giao thông là nguyên nhân dẫn đến chấn thương chiếm tỷ lệ cao nhất (66,67%) và cơ chế tai nạn hãy gặp nhất là gián tiếp với tỉ lệ (77,78%); tổn thương chủ yếu là nhóm C (53,33%) theo phân loại tiêu chuẩn AO. Kết quả chung theo thang điểm của Sander R. tốt và rất tốt chiếm tỷ lệ cao 62,22%, trung bình là 28,89%, kém là 8,89%. Kết luận: Gãy kín đầu dưới xương đùi ở người trưởng thành là tổn thương nặng trong đó gãy nhóm C là gãy phức tạp, ảnh hưởng đến vận động khớp. Phẫu thuật kết hợp xương nẹp vít khóa có hỗ trợ màn tăng sáng nhằm nắn chỉnh phục hồi về giải phẫu, cố định ổ gãy vững chắc, tạo điều kiện để tập phục hồi chức năng sớm sau phẫu thuật.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Đoàn Lê Dân, Đoàn Việt Quân (1992), Xơ cứng duỗi gối ở người lớn, Nhà xuất bản y học, tr. 113 - 115
2. Mooney V., Nickel V. L., Harvey J.P and Snelson R. (1970), Cast brace treatment for fracture of the distal part of the femur. J.Bone & joint surg. 52A. p.1560.
3. Mize R.D., Bucholz R.W and Grogan D.P. (1982), Surgical treatment of displaced comminuted fractures of the distal end of the femur. J.Bone & joint surg. 64A, p.871.
4. Đoàn Lê Dân, Đoàn Việt Quân (1998), Xử trí gãy trên lồi cầu và liên lồi cầu xương đùi do tai nạn giao thông tại Bệnh viện Việt - Đức Hà Nội, Tạp chí Ngoại khoa số 6/1998, tr.9 – 17
5. Lê Quốc Huy (2003). Đánh giá kết quả phẫu thuật kết hợp xương điều trị gẫy kín phạm khớp đầu dưới xương đùi người lớn tại bệnh viện Việt Đức. Đại học Y Hà Nội, Luận văn tốt nghiệp bác sỹ CKII, tr 12 – 15.
6. Nguyễn Huy Thành (2009). Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gẫy kín trên lồi cầu và liên lồi cầu xương đùi người lớn tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Trường Đại học Y Hà Nội, Luận văn thạc sĩ y học.
7. Mize R.D. (1989). Surgical management of complex fractures of the distal femur. Clin. Orthop 243, pp.115-128.
8. Akib Majed Khan,* Quen Oat Tang, and Dominic Spicer (2017). The Epidemiology of Adult Distal Femoral Shaft Fractures in a Central London Major Trauma Centre Over Five Years. Open Orthop J.
9. Dương Duy Thanh (2019). Đánh giá kết quả phẫu thuật gãy đầu xa xương đùi ở người trưởng thành tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Trường Đại học Y Hà Nội, Luận văn thạc sĩ y học.