KẾT QUẢ PHẪU THUẬT TẠO HÌNH BIẾN DẠNG THÁP MŨI DI CHỨNG CHẤN THƯƠNG

Bùi Tuấn Anh1, Vũ Ngọc Lâm2
1 Bệnh viện Hồng Ngọc
2 Bệnh viện Trung Ương Quân Đội 108

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị biến dạng tháp mũi do di chứng chấn thương. Đối tượng nghiên cứu: 20 bệnh nhân được chẩn đoán biến dạng tháp mũi di chứng chấn thương trên 3 tháng bằng khám lâm sàng và chụp phim (X- quang hoặc CT). Được can thiệp phẫu thuật tạo hình biến dạng tháp mũi và tự nguyện tham gia nghiên cứu. Kết quả: Tuổi trung bình 31.15 tuổi. Biến dạng mũi: hình yên ngựa 80%, lệch vẹo 45%. Phẫu thuật: chỉnh hình xương mũi (cắt xương + mài gồ) 60%, tạo hình độn sống mũi 85% trong đó chất liệu chủ yếu là sụn sườn tự thân 75%; tạo hình đầu mũi 75%. Các chỉ số nhân trắc sau phẫu thuật: có cải thiện đáng kể là tỉ lệ hình chiếu đầu mũi/chiều dài sống mũi (từ 0.638 lên 0.749) và góc mũi trán (từ 96° lên 104.3°) với p<0,01; cải thiện nhưng không đáng kể là độ lệch vẹo và góc trụ mũi môi. Kết luận: Kết quả nhân trắc sau phẫu thuật phù hợp với đối tượng nghiên cứu chủ yếu là biến dạng yên ngựa và có ý nghĩa về mặt thẩm mỹ.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Hung T, Chang W, Vlantis AC, Tong MCF, van Hasselt CA. Patient Satisfaction After Closed Reduction of Nasal Fractures. ARCH FACIAL PLAST SURG. 2007;9:4.
2. Suh MK, Jeong E. Correction of deviated nose. Arch Craniofacial Surg. 2018;19(2):85-93. doi: 10.7181/acfs.2018.01914
3. Suh MK. Atlas of Asian Rhinoplasty. Springer Nature Singapore; 2018.
4. Hyun SM, Jang YJ. Treatment Outcomes of Saddle Nose Correction. JAMA Facial Plast Surg. 2013;15(4):280-286.
5. Trần Thị Phương. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và chụp cắt lớp vi tính của chấn thương tháp mũi. Luận văn thạc sỹ, Đại học Y Hà Nội; 2009.
6. Bùi Duy Vũ. Nghiên cứu đặc điểm hình thái lâm sàng của dị hình tháp mũi mắc phải và biện pháp can thiệp. Luận văn thạc sỹ, Đại học Y Hà Nội; 2011.
7. Kim Y-H, Jung CY, Chung KJ, Lee JH, Kim TG. A Systematized Strategy in Corrective Rhinoplasty for the Asian Deviated Nose. Ann Plast Surg. 2017;79(1):7-12.
8. Nguyễn Thành Nhân. Nghiên cứu tạo hình nâng sống mũi bằng mô tự thân phối hợp với vật liệu nhân tạo. Luận án tiến sỹ, Viện nghiên cứu khoa học Y Dược lâm sàng 108; 2016.
9. Hoàng Văn Hồng, Phạm Thị Bích Đào, Nguyễn Doãn Tuất, Dương Huy Lương. Đánh giá kết quả tạo hình lại sống mũi cấu trúc sau chấn thương. Tạp Chí Y Học Việt Nam. 2018;5(2):1-3.
10. Balaji S.M. Costal cartilage nasal augmentation rhinoplasty: Study on warping. Ann Maxillofac Surg. 2013;3(1):20-24.