Quay trở lại chi tiết bài báo TẠO HÌNH THÀNH NGỰC ĐIỀU TRỊ VIÊM LOÉT DO XẠ TRỊ BẰNG VẠT DA CƠ LƯNG RỘNG: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP Download Download PDF