TẠO HÌNH THÀNH NGỰC ĐIỀU TRỊ VIÊM LOÉT DO XẠ TRỊ BẰNG VẠT DA CƠ LƯNG RỘNG: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP

Lê Hồng Quang1
1 Bệnh viện K

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Viêm loét thành ngực sau xạ trị là một biến chứng ít gặp, gây ảnh hưởng nhiều tới thẩm mỹ cũng như chức năng cho bệnh nhân ung thư vú. Đây cũng là một thách thức không nhỏ cho các nhà lâm sàng hiện nay. Chúng tôi mô tả một trường hợp viêm loét thành ngực ở bệnh nhân ung thư vú sau xạ trị được điều trị tại Khoa Ngoại vú, Bệnh viện K. Ca lâm sàng: Bệnh nhân nữ 64 tuổi, chẩn đoán ung thư vú phải, được phẫu thuật cắt tuyến vú triệt căn biến đổi, điều trị hóa chất và tia xạ bổ trợ lần 1 năm 2001; tia xạ lần 2 năm 2004 do tái phát thành ngực phải, năm 2020 bệnh nhân xuất hiện viêm loét thành ngực và được phẫu thuật tạo hình thành ngực sử dụng vạt da – cơ lưng rộng che phủ. Quá trình phẫu thuật và hậu phẫu an toàn, bệnh nhân được xuất viện sau mổ 10 ngày.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Zhou Y, Zhang Y. Single- versus 2-stage reconstruction for chronic post-radiation chest wall ulcer: A 10-year retrospective study of chronic radiation-induced ulcers. Medicine (Baltimore). Feb 2019;98(8):e14567. doi:10.1097/ MD.0000000000014567
2. Arnold PG, Pairolero PC. Reconstruction of the radiation-damaged chest wall. Surg Clin North Am. Oct 1989;69(5):1081-9. doi:10.1016/s0039-6109(16)44939-x
3. Beahm EK, Chang DW. Chest wall reconstruction and advanced disease. Semin Plast Surg. May 2004;18(2):117-29. doi:10.1055/s-2004-829046
4. Hameed A, Akhtar S, Naqvi A. Reconstruction of complex chest wall defects by using polypropylene mesh and a pedicled latissimus dorsi flap: a 6-year experience. J Plast Reconstr Aesthet Surg. Jun 2008;61(6):628-35. doi:10.1016/ j.bjps.2007.04.011
5. Chang RR, Mehrara BJ, Hu QY. Reconstruction of complex oncologic chest wall defects: a 10-year experience. Ann Plast Surg. May 2004;52(5):471-9; discussion 479. doi:10.1097/ 01.sap. 0000122653. 09641.f8
6. Mittal S, Singh B, Uppal M. Chest wall reconstruction using Latismus Dorsi Flap: our experience. International Surgery Journal. 2017;4(8)
7. Devianti M, Mukarramah D, Rini I. Modalities for Chest Wall Reconstruction Following Cancer Ablation: A Single Center Experience. International Microsurgery Journal. 2019;3(2):5.
8. Arnold PG, Pairolero PC. Chest-wall reconstruction: an account of 500 consecutive patients. Plast Reconstr Surg. Oct 1996;98(5):804-10. doi:10.1097/00006534-199610000-00008
9. Kroll SS, Walsh G, Ryan B. Risks and benefits of using Marlex mesh in chest wall reconstruction. Ann Plast Surg. Oct 1993;31(4):303-6. doi:10.1097/00000637-199310000-00003