BÁO CÁO CA LÂM SÀNG CHẢY DỊCH NÃO TỦY QUA MŨI TÁI PHÁT NHIỀU LẦN

Ngô Văn Công1
1 Bệnh viện Chợ Rẫy

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nhân một bệnh nhân nữ 40 tuổi sau PTNSM chảy dịch não tủy kéo dài và tái phát nhiểu lần. Bệnh nhân được phẫu thuật bít rò dịch não tủy 4 lần, nhưng vẫn không cải thiện. Trường hợp chảy DNT tái phát nhiều lần không tương xứng với nguyên nhân được biết trước đó có thể do tồn tại một yếu tố khác chưa kịp nhận diện, bệnh nhân này được xác định carcinoma tế bào gai biệt hóa trung bình. Bệnh nhân được điều trị phẫu thuật cắt bỏ khối u qua nội soi mũi và phẫu thuật tái tạo nền sọ trước bằng kỹ thuật nhiều lớp sử dụng 2 vạt có cuốn cải tiến, sau phẫu thuật tiếp tục xạ trị phối hợp. Hiện tại bệnh nhân ổn định và hết tình trạng chảy dịch não tủy. Như vậy, để điều trị những trường hợp chảy dịch não tủy tái phát nhiều lần sau phẫu thuật, cần tìm những nguyên nhân tiềm ẩn và sử dụng phương pháp tái tạo nền sọ cải tiến như một lựa chọn.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Cansiz Harun, Cambaz Bülent, Papila Irfan, Tahami Rauf, Güneş Muammer %J The Journal of craniofacial surgery (1998), Use of free composite graft for a large defect in the anterior skull base. 9 (1), 76-78.
2. Hegazy Hassan M, Carrau Ricardo L, Snyderman Carl H, Kassam Amin, Zweig Julie %J The Laryngoscope (2000), Transnasal endoscopic repair of cerebrospinal fluid rhinorrhea: a meta‐analysis. 110 (7), 1166-1172.
3. Kim-Orden Natalie, Shen Jasper, Or Maya, Hur Kevin, Zada Gabriel, Wrobel Bozena %J Allergy, Rhinology (2019), Endoscopic endonasal repair of spontaneous cerebrospinal fluid leaks using multilayer composite graft and vascularized pedicled nasoseptal flap technique. 10, 2152656719888622.
4. Zlab Mark K, Moore Gary F, Daly David T, Yonkers Anthony J %J Ear, nose, journal throat (1992), Cerebrospinal fluid rhinorrhea: a review of the literature. 71 (7), 314-317.