MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CHẢY MÁU 24 GIỜ SAU ĐẺ ĐƯỜNG ÂM ĐẠO TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI

Nguyễn Duy Ánh1, Nguyễn Đình Quynh1
1 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định một số yếu tố liên quan đến chảy máu 24 giờ sau đẻ đường âm đạo tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội 2019 – 2020. Đối tượng nghiên cứu: Tất cả các sản phụ được chẩn đoán CMSĐ 24h đường âm đạo được chẩn đoán, điều trị tại BVPSHN từ ngày 1/1/2019-31/12/2020 đáp ứng tiêu chuẩn lựa chọn. Kết quả: Tỷ lệ chảy máu sau đẻ 24 giờ đường âm đạo tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2019 là 0,3 %, giảm xuống 0,26% trong năm 2020, tỷ lệ chung trong 2 năm là 0,28%. Tỷ lệ sản phụ sinh con rạ có chảy máu sau đẻ cao hơn gấp 2 lần sản phụ sinh con so. Số sản phụ có thai nhi từ 3500gr trở xuống chiếm tỷ lệ CMSĐ cao hơn số sản phụ có thai nhi trên 3500 gram. Thời điểm chảy máu sau đẻ hay gặp nhất 0-2h chiếm khoảng 95%. Kết luận: Tuổi thai, số lần sinh con và thời điểm chảy máu sau đẻ đều là những yếu tố liên quan đến tình trạng chảy máu sau đẻ ở sản phụ.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Phạm Văn Chung. Nghiên cứu về tình hình chảy máu sau đẻ tại bệnh viện phụ sản trung ương trong 2 giai đoạn 1998-1999 và 2008-2009. Luận văn tốt nghiệp bác sĩ nội trú, Trường Đại Học Y Hà Nội. 2009.
2. Nguyễn Thị Dung, Nghiên cứu một số nguyên nhân và kết quả xử trí chảy máu sau đẻ tại BV Phụ sản Hà nội trong năm 2014, Luận văn Thạc sĩ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội. 2014.
3. Trần Chân Hà, Nghiên cứu tình hình chảy máu sau đẻ tại viện BVBMTSS trong 5 năm (1996 - 2000), Luận văn thạc sĩ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội. 2001.
4. Tô Thị Thu Hằng, Nghiên cứu tình hình các bà mẹ lớn tuổi đẻ con so tại viện BV BMTSS từ năm 1996-2000, Luận văn Thac sỹ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội. 2001
5. Hứa Thanh Sơn, Bùi Sương, Lưu Quốc Khải, “Xử trí tích cực giai đoạn 3 cuộc chuyển dạ tại BV PSHN 1994-1999” 2000.
6. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), WHO recommendations for the prevention and treatment of postpartum haemorrhage, Publications of the World Health Organization Printed in Italy. 2012.