ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHÁC ĐỒ CÓ RITUXIMAB TRONG ĐIỀU TRỊ BƯỚC ĐẦU U LYMPHO THỂ NANG TẠI BỆNH VIỆN K

Nguyễn Tiến Quang1, Đỗ Huyền Nga1, Nguyễn Thanh Tùng1
1 Bệnh viện K

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của phác đồ có Rituximab trong điều trị bước đầu u lympho thể nang tại bệnh viện K. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả tiến cứu trên 24 bệnh nhân u lympho thể nang điều trị bước đầu bằng phác đồ có rituximab từ tháng 5/2019 đến tháng 10/2021. Kết quả: Độ tuổi trung bình của bệnh nhân là 59,71, tỉ lệ giới tính trong nghiên cứu là nam/nữ=2, đa số bệnh nhân vào viện vì nổi hạch 70,7%; đa số bệnh nhân ở giai đoạn 3 chiếm 62%; nhóm điều trị bằng phác đồ RB có tỉ lệ đáp ứng toàn bộ 100%. nhóm điều trị bằng RCHOP/RCVP có tỉ lệ đáp ứng toàn bộ là 87,4%. Tỉ lệ bệnh nhân gặp độc tính khi điều trị phác đồ RCHOP/RCVP 75% trong khi nhóm điều trị RB chỉ gặp độc tính 25%. Kết luận: Phác đồ RB cho tỉ lệ đáp ứng và tính an toàn cao hơn phác đồ RCHOP/RCVP trong điều trị bước đầu u lympho thể nang.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Trần Văn Thuấn. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư thường gặp. Nhà xuất bản Y học. 2019:5-24.
2. Arnold S Freedman. Clinical manifestations, pathologic features, and diagnosis of mantle cell lymphoma. Uptodate. 2021:1-14.
3. Andrew D.Z. NCCN Clinical practice guidelines in Oncology - B-Cell lymphomas. NCCN. 2020:12-65.
4. Mondello P. et al. Bendamustine plus rituximab versus R-CHOP as first-line treatment for patients with indolent non-Hodgkin's lymphoma: evidence from a multicenter, retrospective study. Ann

Hematol. 2016;95(7):1107-1114.
5. Takashi Watanabe. Outcomes after R-CHOP in patients with newly diagnosed advanced follicular lymphoma: a 10-year follow-up analysis of the JCOG0203 trial. Lancet Haematol. 2018:520-531.
6. Ganguly Siddhartha, Patel Vijay. R-CHOP versus R-CVP in the treatment of follicular lymphoma: a meta-analysis and critical appraisal of current literature. J Hematol Oncol 2009:14-19.
7. Mondello P. Bendamustine plus rituximab versus R-CHOP as first-line treatment for patients with indolent non-Hodgkin's lymphoma: evidence from a multicenter, retrospective study. Ann Hematol. 2016;(7)(95):1107-1114.
8. Flinn I. W. Randomized trial of bendamustine-rituximab or R-CHOP/R-CVP in first-line treatment of indolent NHL or MCL: the BRIGHT study. Blood Journal. 2014;123(19):2944-2952.