NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH BỆNH LÝ VIÊM TAI Ứ DỊCH LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHÀ TRẺ TẠI XÃ QUỐC TUẤN HUYỆN AN DƯƠNG HẢI PHÒNG

Tạ Hùng Sơn1
1 Đại học Y Dược Hải Phòng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả tình trạng bệnh lý viêm tai ứ dịch của trẻ em lứa tuổi mẫu giáo, nhà trẻ và tìm một số yếu tố liên quan đến bệnh lý viêm tai ứ dịch ở trẻ em. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 476 trẻ độ tuổi mẫu giáo, nhà trẻ tại xã Quốc Tuấn, Huyện An Dương, Hải Phòng. Kết quả:  viêm tai ứ dịch chiếm tỉ lệ 4,2%  số trẻ, bệnh gặp nhiều hơn ở giới, tuổi dưới 3 tuổi, số người trong gia đình nhiều hơn 4, tiền sử sinh nhẹ cân dưới 2,8kg, tần suất viêm mũi họng lớn (<2 tháng/lần); trẻ bị V.A – Amiđan quá phát. Chưa thấy mối tương quan về thứ tự sinh, tiền sử nuôi dưỡng bằng sữa mẹ, tiền sử bệnh dị ứng với nguy cơ  mắc bệnh. Kết luận: Viêm tai ứ dịch là một bệnh thường gặp ở trẻ em lứa tuổi nhà trẻ mẫu giáo, yếu tố nguy cơ thường gặp là giới nam, tiền sử sinh nhẹ cân, tuổi nhỏ, mật độ người cùng chung sống đông, thường xuyên bị tái phát viêm mũi họng và mắc các bệnh lý V.A – Amiđan quá phát.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Thị Hoài An, Nguyễn Hoàng Sơn (2003), Ảnh hưởng của nhiễm khuẩn hô hấp trên tới viêm tai giữa ứ dịch / - Y học thực hành - Năm 2003, số 3, tập 445, tr. 5-7.
2. Nguyễn Thị Hoài An và cs (2003), Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học viêm tai giữa ứ dịch ở trẻ em phường Trung Tự và một vài phường khác thuộc , Luận án tiến sỹ y học, tr 1: 142.
3. Nguyễn Thành Chung (1999), Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị bệnh viêm tai ứ dịch tại viện tai mũi họng. Luận án thạc sĩ y học, tr: 1:71.
4. Midgley EJ, Dewwey C, Pryce K, Maw AR (2000), The Frequency of otitis media with effusion in British pre-school children: a guide for treatment. Clin-Otolaryngol, Dec, pp: 91:485.
5. Homoe P. (2001), Otitis media in Greenland. Studies on historical, epidemiological, microbiological, and immunological aspects. Int J Circumpolar Health. 2001;60 Suppl 2:1-54.
6. Narcy P, Bobin S, Manach Y (1996), Otites séro-muqueuses. EMC.
7. Pukander J, Luotonen J, Timonen M, Karma P.(1985), Risk factors affecting the occurrence of acute otitis media among 2-3-year-old urban children. Acta Otolaryngol. 1985 Sep-Oct;100(3-4):260-5.
8. Rovers MM1, Numans ME, Langenbach E, Grobbee DE, Verheij TJ, Schilder AG. (2008), Is pacifier use a risk factor for acute otitis media? A dynamic cohort study. Fam Pract. 2008 Aug;25(4):233-6. doi: 10.1093/fampra/cmn030. Epub 2008 Jun 17.