KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CAN THIỆP NGOẠI KHOA BĂNG HUYẾT SAU SINH NGẢ ÂM ĐẠO NẶNG TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Bùi Đặng Lan Hương, Phạm Việt Thanh, Lê Quang Thanh

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát các yếu tố liên quan đến can thiệp ngoại khoa băng huyết sau sinh ngã âm đạo nặng tại bệnh viện Từ Dũ. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu loạt ca hồi cứu trên 177 sản phụ băng huyết sau sinh ngã âm đạo nặng tại bệnh viện Từ Dũ từ 1/8/2019 đến tháng 30/12/2019. Kết quả: Các yếu tố tiền căn, lâm sàng, cận lâm sàng liên quan đến can thiệp ngoại khoa băng huyết sau sinh ngã âm đạo nặng. Nhóm đối tượng nghiên cứu có lượng máu mất trước phẫu thuật/ hậu sản phòng Sinh ≥ 1500ml làm tăng nguy cơ phẫu thuật lên 5,57 lần so với nhóm có máu mất <1500ml, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Kết luận: Các yếu tố tuổi thai, số lần mang thai, cắt tầng sinh môn, lượng máu mất trước phẫu thuật/hậu sản phòng Sinh có liên quan đến can thiệp ngoại khoa băng huyết sau sinh ngã âm đạo nặng.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. WHO (2012). WHO recommendations for the prevention and treatment of postpartum haemorrhage. WHO, Avenue Appia 20, CH-1211 Geneva 27 Switzerland: 3-5.
2. WHO (1990). The Prevention and Management of Postpartum Haemorrhage. Report of a Technical Working Group, Geneva, 3–6 July, 1989. Geneva.
3. Trần Văn Vinh (2010). Tình hình băng huyết sau sinh tại Khoa phụ sản BV Đà Nẵng 2005- 2010. Tạp chí Phụ Sản, 8(2-3): 67- 71.
4. Văn Thị Kim Huệ, Trương Quang Vinh, Trần Thế Bình, et al. (2010). Điều trị băng huyết sau sinh. Tạp chí Phụ Sản, 8(1): 17-25.
5. Yan JY, Zhou ZM, Xu X, et al. (2014). Risk factors and surgical interventions associated with primary postpartum haemorrhage unresponsive to first-line therapies.J Obstet Gynaecol, 34(7): 588-92.
6. Grange J, Chatellier M, Chevé MT, et al.(2018). Predictors of failed intrauterine balloon tamponade for persistent postpartum hemorrhage after vaginal delivery. PLoS One., 13(10): e0206663.
7. Revert M, Cottenet J, Raynal P, et al. (2017). Intrauterine balloon tamponade for management of severe postpartum haemorrhage in a perinatal network: a prospective cohort study. BJOG.
8. Mousa HA, Cording V, Alfirevic Z (2008). Risk factors and interventions associated with major primary postpartum hemorrhage unresponsive to first-line conventional therapy. Acta Obstet Gynecol Scand, 87(6): 652-61.