KHẢO SÁT TÁC ĐỘNG CỦA TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE LÊN CHỨC NĂNG THẬN Ở BỆNH NHÂN VIÊM GAN VI RÚT B MẠN

Võ Duy Thông, Võ Ngọc Diễm

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát tác động của tenofovir disoproxil fumarate (TDF) lên chức năng thận ở bệnh nhân viêm gan vi rút B mạn. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang mô tả tiến hành trên 60 bệnh nhân viêm gan B mạn điều trị ngoại trú với TDF tại Bệnh viện Đại Học Y Dược TP HCM từ tháng 05/2017 đến tháng 10/2020. Kết quả: Tuổi trung bình trong nghiên cứu là 42,10 ± 13,30; Tỷ lệ nam giới 39/60 (65,0%). Mức creatinine trung bình đã tăng đáng kể ở tuần thứ 24 và 48 (p < 0,01). Tương tự, độ lọc cầu thận ước tính (estimated Glomerular Filtration Rate – eGFR) giảm có ý nghĩa ở tuần thứ 24 và 48 (p < 0,05). Kết luận: Kết quả nghiên cứu cho thấy chức năng thận giảm so với ban đầu ở bệnh nhân viêm gan vi rút B mạn điều trị TDF, cho thấy chức năng thận cần được theo dõi thường xuyên ở những bệnh nhân đang điều trị với TDF.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Gallant JE, Deresinski S. Tenofovir disoproxil fumarate. Clin Infect Dis. 2013;37(7):944-950.
2. Goicoechea M, Liu S, Best B, Sun S, et al. Greater tenofovir-associated renal function decline with protease inhibitor-based versus nonnucleoside reverse-transcriptase inhibitor-based therapy. J Infect Dis. 2008;197:102-108.
3. EASL clinical practice guidelines. Management of chronic hepatitis B virus infection. J Hepatol. 2012;57(1):67-185.
4. Pradat P, Le Pogam MA, Okon JB, Trolliet P, et al. Evolution of glomerular filtration rate in HIV-infected, HIV-HBV-coinfected and HBV-infected patients receiving tenofovir disoproxil fumarate. J Viral Hepat. 2013; 20 (9): 650-657.
5. Koklu S, Gulsen M T, Tuna Y, Koklu H, et al. Differences in nephrotoxicity risk and renal effects among anti-viral therapies against hepatitis B. Aliment Pharmacol Ther. 2015; 41 (3): 310-319.
6. Sarin SK, Kumar M, Lau GK, Abbas Z, et al (2016). Asian-Pacific clinical practice guidelines on the management of hepatitis B: a 2015 update. Hepatol Int. 2016;10 (1): 1-98.
7. Jung WJ, Jang JY, Park WY, Jeong SW, et al. Effect of tenofovir on renal function in patients with chronic hepatitis B. Medicine (Baltimore). 2018; 97(7): e9756.
8. Vittal A, Ghany MG. WHO Guidelines for Prevention, Care and Treatment of Individuals Infected with HBV: A US Perspective. Clin Liver Dis. 2019; 23(3): 417-432.