KHỐI LƯỢNG CƠ THẤT TRÁI Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH

Nguyễn Đình Tài1, Lê Đình Tuân2, Vũ Thanh Bình1
1 Trường Đại học Y Dược Thái Bình
2 Học viện Quân Y

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu: đánh giá khối lượng cơ thất trái trên siêu âm - Doppler tim ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 tại bệnh viện Đại học Y Thái Bình năm 2021. Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 161 bệnh nhân đái tháo đường týp 2, điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình. Kết quả: tuổi trung bình của đối tượng nghiên cứu là 66,4 ± 10,2 tuổi, trong đó 57,1% là nữ; 42,9% nam. Tỷ lệ bệnh nhân kiểm soát glucose máu lúc đói đạt mục tiêu là 35,4%, có 21,1% bệnh nhân tăng Cholesterol máu, 30,4% tăng Triglyceride máu. Khối lượng cơ thất trái trung bình chung là 136,5 ± 37,7 (g); chỉ số khối cơ thất trái trung bình là 86,6 ± 21,1 (g/m2). Tổng số bệnh nhân có phì đại thất trái chiếm 24,2% trong đó phì đại đồng tâm (9,3%), phì đại lệch tâm (14,9%). Phì đại thất trái có liên quan đến một số yếu tố như tuổi, tăng triglyceride. Kết luận: ở bệnh nhân ĐTĐ týp 2, tỷ lệ bệnh nhân có phì đại thất trái là 24,2%, phì đại thất trái liên quan có ý nghĩa thống kê với tuổi, tăng triglyceride.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo