ĐẶC ĐIỂM MICROALBUMIN NIỆU CỦA BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2 TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Phạm Văn Hùng1, Nguyễn Thị Kiều1, Đoàn Hữu Thiển1, Trần Hồng Trâm1
1 Viện Kiểm đinh Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm Y tế

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát microalbumin niệu và các yếu tố liên quan ở bênh nhân đái  tháo đường typ 2 tại bệnh viện đại học Y Hà Nội năm 2021. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang, Chọn mẫu thuận tiện thu được 134 đối tượng nhóm nghiên cứu. Kết quả: Trong 134 bệnh nhân tham gia nghiên cứu có 87 bệnh nhân chiếm 64,9% xét nghiệm Mircoalbumin niệu (+). Không có mối liên quan giữa giới tính và Mircoalbumin niệu. Tỷ lệ Mircoalbumin niệu dương tính tăng dần theo thời gian phát hiện bệnh, kết quả có ý nghĩa thống kế p < 0,01. Với các bệnh nhân có chỉ số vòng bung, chỉ số B/M tăng có nguy cơ có Mircoalbumin niệu cao hơn nhóm bình thường, Bệnh nhân có THA có có nguy cơ có Mircoalbumin niệu cao hơn nhóm bình thường. Nộng độ glucose máu và HbA1C tăng nguy cơ có Mircoalbumin niệu (+) ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2. Kết luận: Thời gian phát hiện bệnh, vòng bụng tăng, tăng huyết áp, chỉ số HDL-C giảm và kiểm soát đường máu kém là các yếu tố nguy cơ cho sự xuất hiện microalbumin niệu ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo