PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BUỒNG TRỨNG GIAI ĐOẠN SỚM TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU NGHỆ AN

Vũ Đình Giáp, Nguyễn Khắc Tiến, Trần Bá Kiên, Nguyễn Thế Trung, Đoàn Thị Hồng Nhật

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tóm tắt

Mục tiêu: Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi điều trị ung thư biểu mô buồng trứng tại bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Phương pháp: Mô tả hồi cứu kết hợp tiến cứu. Kết quả: 28 bệnh nhân ung thư biểu mô buồng trứng với tuổi trung bình 50,5 ± 11,8. Kích thước khối u chiếm tỉ lệ cao nhất là 5-8cm (57,14%). Giải phẫu bệnh ung thư biểu mô thanh dịch chiếm 42,86%. Nồng độ CA12-5 tăng 71,43% các trường hợp và có mối liên quan tới giai đoạn bệnh và thể GPB.Thời gian phẫu thuật trung bình 185 ± 20,4 phút (120-210 phút). Thời gian nằm viện sau mổ trung bình 8,78 ± 1,73 (7 – 14) ngày. Có 2 trường hợp vỡ u trong mổ. Biến chứng sau mổ 3,57% nhiểm trùng mỏm cắt và 3,57% nhiễm trùng vết mổ. Không có trường hợp nào chảy máu sau mổ. Kết Luận: Phẫu thuật nội soi trong điều trị ung thư buồng trứng giai đoạn sớm là an toàn, hiệu quả, kết quả sớm đảm bảo về ung thư học.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Bray F., Ferlay J., Soerjomataram I., et al. (2018). Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA: a cancer journal for clinicians, 68(6). 394-424.
2. Reid B.M., Permuth J.B., Sellers T.A. (2017). Epidemiology of ovarian cancer: a review. Cancer biology & medicine, 14(1). 9.
3. Feig B.W., Berger D.H., Fuhrman G.M. (2006). The MD Anderson surgical oncology handbook, Lippincott Williams & Wilkins,
4. Allemani C., Weir H.K., Carreira H., et al. (2015). Global surveillance of cancer survival 1995–2009: analysis of individual data for 25 676 887 patients from 279 population-based registries in 67 countries (CONCORD-2). The Lancet, 385(9972). 977-1010.
5. Weber S., McCann C.K., Boruta D.M., et al. (2011). Laparoscopic surgical staging of early ovarian cancer. Reviews in Obstetrics and Gynecology, 4(3-4). 117.
6. Falcetta F.S., Lawrie T.A., Medeiros L.R., et al. (2016). Laparoscopy versus laparotomy for FIGO stage I ovarian cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews, (10).
7. Cho JE, Liu C, Gossner G, et al (2009). Laparoscopy and gynecologic oncology. Clin Obstet Gynecol.;52:313–326
8. Nguyễn Trọng Diêp (2012), Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị ung thư buồng trứng giai đoạn sớm bằng phẫu thuật kết hợp hóa chất tại bệnh viện K, Luận văn bác sĩ nội trú. Trường Đại học Y Hà Nội.