TỶ LỆ BẠO HÀNH GIA ĐÌNH VÀ CÁC LOẠI BẠO HÀNH KHI MANG THAI Ở PHỤ NỮ ĐÃ KẾT HÔN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG: MỘT NGHIÊN CỨU MÔ TẢ CẮT NGANG

Phạm Nguyễn Lam Phương1, Ngô Thị Hồng Uyên1, Trần Đình Trung1
1 Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ bạo hành gia đình và các loại bạo hành khi mang thai ở phụ nữ  đã kết hôn tại thành phố Đà Nẵng. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu mô tả cắt ngang, trên 558 phụ nữ đã kết hôn có con dưới 6 tháng tuổi tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả: Có 29,4% phụ nữ bị bạo hành gia đình khi mang thai, trong đó có 26,0% bị bạo hành tinh thần, 20,8% bị bạo hành thể chất và 11,6% bị bạo hành tình dục. Kết luận: Tỷ lệ bạo hành ở phụ nữ khi mang thai là khá cao và cần chú trọng tập trung sàng lọc phát hiện sớm các thai phụ bị bạo hành trong các lần khám thai để kịp thời hỗ trợ.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo