PHÂN TÍCH CHI PHÍ SỬ DỤNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN NHI LÂM ĐỒNG TRONG GIAI ĐOẠN 2019-2021

Cù Thanh Tuyền1, Hoàng Thy Nhạc Vũ2, Nguyễn Trọng Duy Thức3, Nguyễn Đỗ Hồng Nhung2, Lê Thọ4
1 Đại học HUTECH
2 ĐH Y Dược Tp Hồ Chí Minh
3 Đại hoc Y Dược Cần Thơ
4 Bệnh viện Nhi Lâm Đồng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích chi phí sử dụng thuốc tại Bệnh viện Nhi Lâm Đồng trong giai đoạn 2019-2021. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, được thực hiện thông qua việc hồi cứu dữ liệu liên quan đến chi phí thuốc sử dụng tại Bệnh viện Nhi Lâm Đồng trong giai đoạn 2019-2021. Kết quả: Trong giai đoạn 2019-2021, Bệnh viện Nhi Lâm Đồng đã chi trả hơn 9 tỷ đồng cho thuốc sử dụng trong các hoạt động điều trị nội trú (26,6%) và ngoại trú (73,4%). Phần lớn chi phí được dành cho các thuốc tân dược (87,9%), được chia thành 20 nhóm tác dụng dược lý lớn, trong đó nhóm điều trị ký sinh trùng-chống nhiễm khuẩn có tỷ lệ chi phí sử dụng cao nhất với 42,2% tổng chi phí sử dụng thuốc tại cơ sở. Kết quả còn ghi nhận chi phí sử dụng thuốc tập trung chủ yếu ở các thuốc nhóm V (46,4%) và E (52,5%), các thuốc sử dụng theo đường tiêm (52,3%) và đường uống (31,7%), và các thuốc sản xuất tại Việt Nam (42,5%). Giá trị chi phí sử dụng thuốc giảm qua các năm, nhưng cơ cấu chi phí theo các tiêu chí mô tả lại tương đối ổn định. Kết luận: Nghiên cứu đã cung cấp được các đặc điểm chính về chi phí sử dụng thuốc tại Bệnh viện Nhi Lâm Đồng trong giai đoạn 2019 – 2021, từ đó hỗ trợ đánh giá chất lượng cung ứng và quản lý thuốc nhằm nâng cao hiệu quả điều trị và tối ưu hóa ngân sách của Bệnh viện. 

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo