PHÂN TÍCH TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN HÓA CHẤT BỔ TRỢ VINORELBINE/CISPLATIN TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ

Đỗ Hùng Kiên1
1 Bệnh viện K

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Phân tích một số tác dụng không mong muốn trong điều trị hóa chất bổ trợ phác đồ vinorelbine/cisplatin trên bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ tại bệnh viện K từ 01/2016 đến 10/2021. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu kết hợp tiến cứu trên 66 bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IB-IIIA được điều trị hóa chất bổ trợ phác đồ vinorelbine/cisplatin sau phẫu thuật triệt căn tại Bệnh viện K từ tháng 1/2016 đến tháng 10/2021. Kết quả: Bệnh nhân điều trị 4 chu kỳ hoá trị vinorelbin/cisplatin, không ghi nhận bệnh nhân ngừng điều trị vì độc tính của phác đồ. Có 26 bệnh nhân gián đoạn điều trị do độc tính của phác đồ, không có bệnh nhân giảm liều hoá chất vì tác dụng không mong muốn của hoá chất. Về tác dụng không mong muốn của phác đồ, độc tính huyết học thường gặp nhất là hạ bạch cầu hạt (chiếm 61,2%), trong đó hạ bạch cầu hạt độ III, IV chiếm 28,1%, tỷ lệ thiếu máu gặp 45,8%. Tác dụng không mong muốn ngoài hệ tạo huyết như nôn, buồn nôn và rụng tóc, thường gặp độc tính độ I, II. Có ghi nhận 01 bệnh nhân tăng men gan độ IV. Kết luận: Điều trị bổ trợ phác đồ Vinorelbin/cisplatin cho bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ có dung nạp phác đồ tốt.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo